Østersdugnaden 2020 åpner 1. mai

Små og store bidro under østersdugnad på Veierland i 2019.

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

30.04.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

1. mai går startskuddet for Østersdugnaden i Vestfold og Telemark 2020. Folkedugnaden for å redusere utbredelsen av stillehavsøsters er nå utvidet til alle kystkommuner i det nye fylket.

Stillehavsøsters er en uønsket og fremmed art som har hatt en eksplosiv vekst langs kysten. For å begrense artens vekst, inviterer Vestfold og Telemark fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark til Østersdugnaden 2020, en folkedugnad hvor alle kan bidra til å fjerne stillehavsøsters fra kysten. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Oslofjordens friluftsråd og Grenland friluftsråd.

Plukket 140 tonn

Det er neppe mulig å fjerne arten helt fra våre farvann, men gjennom Østersdugnaden kan alle som vil delta i å redusere spredningen gjennom å plukke skjell. 

- Dette er en utvidelse av fjorårets opplegg i Vestfold, hvor det ble ryddet 140 tonn østers på over 140 strender. Gjennom Østersdugnaden skal vi spre informasjon til innbyggerne om sikker plukking og håndtering av stillehavsøsters, og formidle kunnskap om matsikkerhet, forteller prosjektleder Kristian Ingdal i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Ingdal håper mange har lyst å bidra, både privatpersoner, lag og foreninger og bedrifter. Stillehavsøsters plukkes for hånd med enkelt utstyr som hansker, egnet fottøy og bøtte eller nett.

Mange bidro til å fylle opp innsamlingspunktene for østers i 2019.

- Stillehavsøsters kan påvirke kystfriluftslivet svært negativt da arten trives i områder egnet for bading og strandaktiviteter. De er knivskarpe og utgjør en fare for både mennesker og dyr. I tillegg utgjør den en trussel mot andre arter som flatøsters og blåskjell, og kan legge seg som et lokk over viktige næringsområder for fugl, forklarer prosjektlederen.

Alle kan bidra

Innbyggere i alle kystkommunene oppfordres nå til å bidra i bekjempelse av stillehavsøsters på lokale strender og badeområder i sitt område. Fra 1. mai kan alle registrere det de plukker på nettsiden østersdugnaden.no, hvor det også finnes mye nyttig informasjon om stillehavsøsters. 

- Her kan publikum finne informasjon om ulike aspekter ved stillehavsøsters, enten det gjelder plukking, håndtering av plukkede skjell eller matsikkerhet. Via en kartfunksjon kan alle registrere det de plukker og finne oversikt over innsamlingspunkter, melde inn behov for henting av skjell, og finne oversikt over hvilke områder som er plukket eller bør plukkes, forteller Ingdal.

Det er også utarbeidet en plukkeveileder som kan lastes ned fra nettsiden. Østersdugnaden er behjelpelige med opplæring, veiledning, utlån av nødvendig utstyr og henting av plukkede skjell.

Må ta hensyn til smittevernreglene

Coronasituasjonen legger noen føringer på årets gjennomføring. Foreløpig blir det ikke åpne utleveringspunkter for utstyr, i stedet må folk ta kontakt med for å avtale utlevering. 

- Det blir viktig at folk overholder smittevernreglene, både når det kommer til avstand og antall mennesker ved plukking. Større dugnader i regi av Østersdugnaden vil først kunne gjennomføres når de nasjonale retningslinjene åpner for det, sier prosjektleder Ingdal. 

Senere i sommer vil det også bli lagt opp til rydding i sårbare naturområder, hvor stillehavsøstersen kan påvirke artsmangfoldet og økosystemene negativt. 

- I mange tilfeller overlapper disse områdene med viktige friluftsområder, og prosjektet Østersdugnaden har derfor høy prioritet. Kartlegging av lokaliteter langs Telemarkskysten bekrefter at stillehavsøstersen har vid utbredelse også her og viser at det er behov for økt innsats i hele fylket, sier Elisabet Rui, direktør for miljøavdelingen ved Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

 

Mer informasjon på østersdugnaden.no

Følg Østersdugnaden på Facebook