Nasjonal støtte til kompetansepilot for Øvre Telemark

Prosjektet involverer aktører og virksomheter i åtte distriktskommuner i Øvre Telemarksregionen (Vinje, Tokke, Fyresdal, Nissedal, Seljord, Kviteseid, Tinn og Hjartdal). Foto: Vestfold og Telemark +

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

02.11.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Store deler av næringslivet i distriktene forteller om utfordringer med å rekruttere arbeidskraft med rett kompetanse. Nå får Vestfold og Telemark prosjektmidler til å sikre relevante kompetansetilbud til virksomheter i Øvre Telemark.

Gjennom den nasjonale ordningen «Kompetansepiloter» skal det kartlegges hvilke behov for kompetanseutviklende tiltak små virksomheter i distriktene har, og å koble disse til relevante etter- og videreutdanningstilbud. 

Fylkeskommunen har ansvar for den regionale kompetansepolitikken, og har søkt om midler på vegne av vårt fylke. Nå er pengene fordelt nasjonalt og vår kompetansepilot er tildelt en ramme på vel 5,7 millioner kroner gjennom ordningen, over tre år.  

Prosjektet involverer aktører og virksomheter i åtte distriktskommuner i Øvre Telemarksregionen (Vinje, Tokke, Fyresdal, Nissedal, Seljord, Kviteseid, Tinn og Hjartdal).

«Sammen med sentrale samarbeidspartnere skal vi identifisere og mobilisere til kompetanseutvikling i samsvar med arbeidslivets behov i Øvre Telemark. Kompetansepiloten skal oppleves som relevant og viktig for virksomhetene, og vi skal involvere alle aktuelle aktører.»

- Liv Marit Hansen, konstituert direktør for næring, innovasjon og kompetanse i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Det er Kompetanse Norge som forvalter ordningen Kompetansepiloter på vegne av Kommunal- moderniseringsdepartementet. Ordningen går over tre år og har nasjonalt et samlet budsjett på 44 millioner kroner, i tillegg til regional medfinansiering på over 22 millioner kroner. 

Legger vekt på verdiskaping

Kompetansepiloten i Øvre Telemark skal legge vekt på verdiskaping gjennom grønn verdiskaping. Næringen i området er preget av hytteturisme, kraft, jordbruk og skogbruk og det er behov for tilrettelegging av fleksible utdanninger. Det er mangel på arbeidskraft i bygg og helse. 

Fylkeskommunen kommer framover med mer informasjon om hvordan arbeidet i kompetansepiloten skal organiseres. Prosjektet går over tre år med oppstart 1. januar. 

Kompetansepiloten skal gjennomføres i samarbeid med næringslivet, kompetansemiljøer kommunene, og andre sentrale aktører som NAV og NHO. Det er en ambisjon at piloten skal videreutvikles til en permanent ordning som bidrar til økt verdiskaping i regionen.

Aktivitetene i prosjektet vil legge tjenestedesignmetodikk til grunn, en måte å jobbe på som vi i Vestfold og Telemark omtaler som «Jobbe smartere sammen».

Dette er en metodikk med rammeverk, prinsipper, metoder og verktøy som er egnet på komplekse utfordringer uten kjente løsninger, og som er brukerorientert og krever samhandling. 

Har du spørsmål? 

Kontaktperson for arbeidet med kompetansepiloten i Vestfold og Telemark, er Karen Anne Kjendlie, rådgiver i seksjon for kompetanseutvikling og inkludering. Mobil: 977 64 046 / e-post: karen.anne.kjendlie@vtfk.no

Her kan du lese pressemeldingen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (28.10.20)