Handlingsprogram folkehelse 2021-2022 på høring

Fysisk aktiv læring på Vestsiden skole i Porsgrunn, en av våre Liv og røre kommuner. Foto: Kristine Mellefoss

Av:

Guro Høydal

Publisert:

08.01.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Etter vedtak i hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett i møte 25. november 2020 er et felles handlingsprogram for folkehelse på høring.

Handlingsprogrammet følger hovedprinsippene i de to regionale planene for folkehelse: Regional plan for folkehelse i Vestfold 2019-2030 og Regional plan for folkehelse i Telemark 2018-2030.

Handlingsprogrammet skal mobilisere og samordne folkehelseinnsatsen i konkrete tiltak.

Les mer og last ned handlingsprogrammet her. 

Ber om innspill

Fylkeskommunen ber om innspill og tilbakemelding fra samarbeidsaktørene i høringsperioden, særlig på hvordan prioriteringen av tiltak og aktiviteter samsvarer med utfordringsbildet.

Høringsfristen er 6. februar 2021. 

Andre som vil gi innspill eller har tilbakemeldinger på handlingsprogrammet kan sende dette til Elin Anne Gunleiksrud på e-post elin.gunleiksrud@vtfk.no.