Politiske møter i uke 22


Av:

Helén Kamfjord

Publisert:

31.05.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Denne uka er det møter i hovedutvalgene.

Tirsdag 1. juni

  • Hovedutvalg for næring og reiseliv fra kl.08.30 - Se møtet
  • Fylkestrafikksikkerhetsutvalget fra kl.10.00

Onsdag 2. juni

  • Hovedutvalg for næring og reiseliv fra kl.08.30
  • Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett fra kl.09.00 - Se møtet
  • Hovedutvalg for samferdsel fra kl.09.00 - Se møtet
  • Hovedutvalg for utdanning og komeptanse fra kl.09.00 - Se møtet

Torsdag 3. juni

  • Hovedutvalg for klima, areal og plan fra kl.08.00 - Se møtet
  • Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett fra kl.09.00 - Se møtet

Du finner sakspapirer og møteinnkallinger her.

Du kan følge strømmingen ved å klikke på lenken bak møtet (Se møtet). Dersom du ønsker å følge møtet fra teamsrommet, kan du kontakte politisk støtte på politikk@vtfk.no

Møtene som ikke blir strømmet direkte, vil bli tatt opp og publisert etter at møtet er avsluttet (gjelder ikke fylkestrafikksikkerhetsutvalget).