Politiske møter i uke 48


Av:

Helén Kamfjord

Publisert:

22.11.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Denne uka er det hovedutvalgene som har møter.

Tirsdag 24. november

  • Hovedutvalg for næring og reiseliv fra kl.09.00 - Se møtet

Onsdag 25. november

  • Hovedutvalg for samferdsel fra kl.08.00 - Se møtet
  • Hovedutvalg for utdanning og kompetanse fra kl.09.00 - Se møtet
  • Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett fra kl.12.00 - Se møtet

Torsdag 26. november

  • Hovedutvalg for klima, areal og plan fra kl.10.00 - Se møtet
  • Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett fra kl.10.30 - Se møtet

Alle møtene er digitale og blir strømmet.

Møteinnkallinger og sakspapirer finner du her.