Presenterte den nye politiske ledelsen

Fra venstre: Arve Høiberg (Ap), Maja Foss Five (Ap), Mette Kalve (Ap), Sven Tore Løkslid (Ap), Terje Riis-Johansen (Sp), Kathrine Kleveland (Sp), Truls Vasvik (Ap) og Ådne Naper (SV). Foto: Hanna K. Hekkelstrand / VTFK

Av:

Hanna K. Hekkelstrand

Publisert:

21.10.2019

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Påtroppende fylkesordfører Terje Riis-Johansen (Sp) presenterte 15. oktober de nye hovedutvalgsledere i Vestfold og Telemark fylkeskommune. De kommer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti.

De nye lederne er:

  • Sven Tore Løkslid (Ap), fylkesvaraordfører
  • Maja Foss Five, (Ap), hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett
  • Arve Høiberg (Ap), hovedutvalg for samferdsel
  • Truls Vasvik (Ap), hovedutvalg for næring og reiseliv
  • Mette Kalve (Ap), hovedutvalg for utdanning og kompetanse
  • Ådne Naper (SV), hovedutvalg for klima, plan og areal

Satser på klima og miljø

Arbeidet med klima og miljø blir et viktig politisk prosjekt i den kommende fylkestingsperioden.

– Vi skal ha ha et grønt Vestfold og Telemark, hvor vi kutter utslipp, støtter grønne næringer og bygger fylket klimavennlig. Fra nå skal fylkeskommunen bygge i tre, montere solceller og vri innkjøp og næringsstøtte i klimavennlig retning, sier Ådne Naper.

Nærskoleprinsippet i fokus

Samarbeidspartiene vil også sette fokus på det psykososiale miljøet i skolen, innføre gratis skolefrokost til alle i videregående opplæring og beholde alle de eksisterende skolene i det nye storfylket.

– Vi brukte om lag 15 sekunder til å slå fast nærskoleprinsippet i videregående opplæring, og at vi ikke åpner for flere privatskoler. Vi skal videreutvikle hverdagen i skolene vi har, og satse på flere voksengrupper rundt eleven, sier Sven Tore Løkslid.

– Samarbeidet vil gi gode tjenester, vekst og utvikling for folk i hele Vestfold og Telemark. Det krever bevisste valg som at vi ikke skal legge ned noen skoler, og at alle skal ha kunne nyttiggjøre seg av mulighetene digitaliseringen gir, sier Kathrine Kleveland (Sp), som er nestleder i hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.

Utjevne sosiale forskjeller

Samarbeidspartiene vil jobbe for å gjøre kunst, kultur og idrett tilgjengelig for alle innbyggere i fylket, samarbeide med kommunene om helsefremmende folkehelsearbeid og sikre et godt desentralisert tannhelsetilbud til innbyggerne.

– Det viktigste vi gjør er å utjevne de sosiale forskjellene i fylket vårt. Da er frivilligheten kjempeviktig. Fylket vårt trenger et godt og bredt kulturliv, næringspolitikk som skaper arbeidsplasser og en videregående skole som inkluderer alle, sier Maja Foss Five.

Rødgrønn plattform for Vestfold og Telemark 2019 2023

Bedre tog- og kollektivtilbud

Partiene ønsker også å jobbe for at kollektivtilbudet i fylket skal være så billig og god som mulig, utvikling av jernbanetilbudet i fylket, og bedre kvaliteten på fylkesveiene.

– Vårt mål er i samarbeid med kommunene å gjøre veiene våre bedre, -bygge ferdig en moderne jernbane med to tog i timen til Skien og utnytte jernbanen i hele vårt langstrakte fylke til mer gods og bedre lokalt togtilbud, sier Arve Høiberg.

Skal bli klimapositiv region

Samarbeidspartiene ønsker at fylkeskommunen fortsatt skal være en pådriver for næringsetableringer og være en offensiv samarbeidspartner for allerede etablerte næringer, samt ha en aktiv rolle innen det internasjonale arbeidet.

– Vi skal bruke våre næringspolitiske virkemidler for å sikre at Vestfold og Telemark blir en klimapositiv industriregion innen 2030. Samtidig skal vi sørge for et levende og innovativt næringsliv i hele det nye fylket, ved å sikre næringshager og bredbånd til alle, sier Truls Vasvik.