Prestrødbakken offisielt åpnet et halvt år før planlagt

F.v byggelder fra fylkeskommunen, Are Sandvik. Fylkesordfører, Terje Riis-Johansen. Ordfører i Tønsberg, Anne Rygh Pedersen, og prosjektleder hos Martinsen & Duvholt, Tommy Skoglund. Foto: Freddy. S. Fagerheim

Av:

Freddy S. Fagerheim

Publisert:

05.11.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Skiltene er på plass, asfalten er lagt og veianlegget er tatt i bruk. Nå er også snora klippet og det splitter nye veganlegget er offisielt åpnet.

Det var mange fornøyde, og ikke minst stolte, smil under snorklippingen på Presterød torsdag formiddag. Dette har vært et etterlengtet veiprosjekt, og da er det hyggelig å kunne klippe snora mer enn seks måneder før opprinnelig plan.

Snorklipperne

Fylkesordfører i Vestfold og Telemark, Terje Riis-Johansen, og ordfører i Tønsberg, Anne Rygh Pedersen, fikk med hver sin saks offisielt åpne anlegget som vil få en sluttregning på ca. 260 millioner kroner. Nå er det endelig klart for at alle som ferdes i området, kan benytte dette helt nye og ikke minst framtidsrettede veganlegget.

Bomfinansiert

Fra klokka 13 torsdag starter nedbetalingen av anlegget, og akkurat slik det ser ut ved åpning, er nedbetalingstiden satt til fire år. Nå er det mye som tyder på at også vil bli bominnkreving fra el-bilistene etter hvert. Men akkurat hvor mye det vil påvirke nedbetalingstiden, er ikke klart ennå.

Oversiktsbilde fra drone som viser det ferdige prosjektet

Oversiktsbilde fra Presterødbakken. Foto: Vidar Tangen

Bakgrunn

Presterødbakken var i utgangspunktet en del av Bypakke Tønsbergregionen, men i 2016 ble det etter politisk initiativ foreslått å ta den ut av bypakka for å gjennomføre Presterødbakken som et eget prosjekt, et prosjekt som skulle fremme kollektivtrafikk, sykkel og gange. Altså et anlegg helt i tråd med nasjonale retningslinjer, som sier at all trafikkøkning skal dekkes opp med kollektivtrafikk, sykling og gåing. Presterødbakken innfrir så absolutt på disse kravene.

Takk til byggeldelsen på prosjektet. Fv. prosjektleder hos Martins & Duvholt, Tommy Skoglund. Byggeleder fra fylkskommunen, Are Sandevik, og samferdselsdirektør i fylkeskommunen, Gunnar Berg Treidene. Foto: Freddy S. Fagerheim

Oppsummert 

 • Kostnad ca. 260 millioner.
 • Bomfinansiering.
 • Hele anlegget er ca.  900 meter langt og hele veien er det ekspressfelt for sykkel og separat fortau.
 • Ca. 500 meter med fire-felts vei, hvorav to er sambruksfelt, eller 2+.
 • Ca. 400 meter med to-felts vei fra toppen av Presterødbakken og bort til rundkjøringen ved Olsrød.
 • Erstattet det lysregulerte krysset på toppen av bakken med en rundkjøring, og det er etablert to lysregulerte gangfelt.
 • Det er tatt knappe 1,9 mål med matjord til prosjektet.
 • På grunn av krevende grunnforhold er det lagt ned ca. 13.000 m3 med lettfylling med isopor.
 • Det er utført støyreduserende tiltak på ca. 50 boenheter.
 • Det er bygget ny lekeplass og parkering ved Kilden som erstatning for tap av arealer til prosjektet.
 • Det er satt opp to nye doble garasjer som erstatning for de som er revet.
 • Ti eneboliger er innløst og revet.
 • Timoteiveien som husene lå i er nå en del av det nye anlegget.
 • Etablert service-vei.

Entreprenørene har utført ca. 70.000 arbeidstimer, og i snitt har det vært rundt 40 personer som har jobbet på prosjektet. Med dette er vi veldig stolte og fornøyde med at vi ikke har hatt noen alvorlige personskader på anlegget.