Priskutt på tannhelse for unge

Bilde av to tannleger som jobber
Foto: Illustrasjonsfoto: Dag G. Nordsveen

Publisert:

30.03.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Nå får 21-24-åringer mer rabatt når de besøker tannhelsetjenesten til Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Helse- og omsorgsdepartementet utvider i 2023 fylkeskommunalt tannhelsetilbud til unge voksne.

Fra 27. mars 2023 får 21-24-åringer 75 prosent rabatt hos tannhelsetjenesten i Vestfold og Telemark fylkeskommune, mot 50 prosent rabatt slik de har gjort til nå. Dette tilsvarer det samme som 19-20-åringene allerede får i dag.

 
Løsningen innebærer imidlertid at 25-26-åringer ikke får et subsidiert tilbud i 2023, da tilbudet til unge voksne skal dekkes innen gjeldende budsjettramme for budsjettåret 2023.


Les om endringer i Stortingets budsjettvedtak for å styrke satsningen på tannhelsetjenesten: Rundskriv I-2/2023 Utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud i 2023.