Proposisjon til Stortinget om deling av fylker

Det er ventet at Stortinget behandler delingssaken før sommeren. Foto: Ekely / Getty Images Plus

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

15.05.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Regjeringen har lagt fram en stortingsproposisjon om deling av fylker, og foreslår her at Vestfold og Telemark deles. Nå skal proposisjonen behandles i Stortinget.

Proposisjonen til Stortinget er et forslag til lovvedtak og stortingsvedtak. Den handler om deling av fylkene Vestfold og Telemark, Viken, og Troms og Finnmark. 

Proposisjonen tar også for seg nødvendige endringer i inndelingslova, med ny fylkesinndeling og nye fylkesnavn.

Her kan du lese hele proposisjonen: Deling av fylker og Ålesund kommune og endringer i inndelingslova (ny fylkesinndeling og nye fylkesnavn)

Departementets vurdering og forslag

I proposisjonen viser Kommunal- og distriktsdepartementet til søknad med utredning fra Vestfold og Telemark fylkeskommune. Søknaden ble sendt innen fristen 1. mars i år.

LES OGSÅ: Søknaden om deling er sendt

Departementet skriver at fylkeskommunens prosess og søknad oppfyller de formelle kravene i inndelingslova til søknad om deling av fylkeskommuner. 

«Departementets vurdering er at det ikke er framkommet forhold i utredningen som er av en slik karakter at de tilsier at de to nye fylkeskommunene ikke vil kunne fylle sine roller som samfunnsutvikler, tjenesteyter, myndighetsutøver og demokratisk arena for innbyggerne i sine geografiske områder.»

Kommuner i de nye fylkene

Kommunal- og distriktsdepartementet foreslår at Vestfold og Telemark fylke deles i to enheter, Vestfold fylke og Telemark fylke.

Fylkene deles på en slik måte at de dekker følgende geografiske områder:

  • Vestfold fylke: Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord og Larvik kommuner.
  • Telemark fylke: Porsgrunn, Skien, Notodden, Siljan, Bamble, Kragerø, Drangedal, Nome, Midt-Telemark, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke og Vinje kommuner.

Forslaget til ny inndeling av fylkene samsvarer med dagens valgdistrikter til Stortinget.

Stortinget behandler saken

Proposisjonen er nå til behandling i Stortinget, som starter med komitébehandling i kommunal- og forvaltningskomiteen.

Det er foreløpig ikke satt en dato for når det endelige vedtaket fattes, men her kan du følge saksgangen i Stortinget.

Dersom Stortinget fatter vedtak om deling, vil Vestfold og Telemark bli egne fylker fra 1. januar 2024.

Vi bygger nye fylkeskommuner

Følg prosessen med å forberede deling og bygging av Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune.