Raset på Åmotsdalvegen

Åmotsdalvegen er stengt på grunn av ras Foto: Tor Arvid Gundersen

Av:

Tor Arvid Austråt Gundersen

Publisert:

19.11.2020

Oppdatert:

07.06.2022 kl.12.51

Fv. 3422 Åmotsdalvegen blir åpnet straks veien er trygg for trafikantene. Grunnforholdene på stedet er nå undersøkt og analysert.

Raset som gikk over fylkesveien var en fylling i en skråning fra en eiendom ved siden av veien. Skråningen som har rast ut er svært bratt og fortsetter stupbratt ned mot elva nedenfor veien.

Må sikre mot nye ras

- Det er nødvendig å bygge en støtte i bunnen av skråningen, men før vi kan starte det arbeidet må vi være helt sikre på at det verken går nye ras eller at veien vil rase ut, sier geolog Audun Langelid i Vestfold og Telemark fylkeskommune.  Han har hatt bistand fra geotekniske eksperter for å vurdere forholdene.

En spesial-borerig undersøker grunnforholdene ved rasstedet
Spesial-borerigg undersøker grunnforholdene for å sikre veien

 

Onsdag morgen ankom en spesial-borerigg for å bore ned i grunnen under veien for å finne ut hvordan grunnforholdene er. Thor Strøm i firmaet Geo Strøm AS forteller at i noen av borehullene støtte han på fjell allerede fire-fem meter under veien. Nå blir grunnen analysert før maskinene kan settes i gang.

Selv om forholdene på stedet ser ut som om det kan virke trygt, vil konsekvensene kunne bli fatale om det hadde skjedd nye ras med trafikk på veien. Det har heller ikke vært mulig å bruke maskiner i skråningen, fordi risikoen for ulykker har vært for høy. Straks forholdene er under kontroll vil arbeidet med sikring ta til.

Arbeider på spreng

- Vi skal gjør alt vi kan for å få åpnet veien fortest mulig og vi beklager at ulempene dette medfører for brukerne av veien, sier byggeleder Odd Arve Arnes i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Mesta, som er entreprenør på veien, arbeider gjennoom helgen for å få åpnet Åmotsdalveien så snart som overhodet mulig.