Regional plan for trafikksikkerhet på høring

Veikryss der sykkelfelt med rød asfalt dominerer bildet
Foto: Hanna Hekkelstrand

Av:

Hanna Hekkelstrand

Publisert:

17.03.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

– Fristen for å svare på høringen er 15. mai 2023, forteller rådgiver Henriette Auensen i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Henriette Auensen leder arbeidet med ny regional plan for trafikksikkerhet i Vestfold og Telemark. Planen vil være gyldig både for nye Vestfold fylkeskommune og nye Telemark fylkeskommune.

–Vi er spent på høringsinstansenes synspunkter på plan. Vi vet at trafikksikkerhet er noe som engasjerer, og ser frem til konkrete tilbakemeldinger som kan bidra til å forbedre planen, sier Auensen. 

Her finner du planen og sakspapirer knyttet til saken.

Den regionale trafikksikkerhetsplanen for Vestfold og Telemark skal: 

Løfte bevisstheten om og virkemiddelbruken for trafikksikkerhetsarbeidetfastsette mål, strategier og tiltak (i eget handlingsprogram), og gi føringer for fylkeskommunenes arbeid på trafikksikkerhetbidra til å styrke trafikksikkerhetsarbeidet i fylket, og gi retning og innhold til samarbeid om trafikksikkerhet for de ulike aktørene i fylket. 

Inviterer til digitalt orienteringsmøte

I forbindelse med høringen arrangeres et digitalt orienteringsmøte om planprogrammet 21. mars fra klokka 14.30 til 15.30.Ønsker du å delta på dette, kan du kontakte henriette.auensen@vtfk.no 

Har du innspill til planen?

Dersom du har innspill til planen kan disse sendes til post@vtfk.no og merkes 21/32864.