Regional veileder med smitteverntiltak for skolene

Mandag 27. april åpner de videregående skolene i Norge for elever på Vg3 som følger yrkesfaglig løp i skole og for yrkesfagelever på Vg2. Foto: Marita Nilsen

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

23.04.2020

Oppdatert:

09.02.2023 kl.10.08

Fylkeskommunen forbereder nå en delvis gjenåpning av de videregående skolene og har laget en regional veileder med smitteverntiltak tilpasset skolene i Vestfold og Telemark. Denne er basert på den nasjonale smittevernveilederen.

Mandag 27. april åpner de videregående skolene i Vestfold og Telemark for elever på Vg3 som følger yrkesfaglig løp i skole og for yrkesfagelever på Vg2. Dette omfatter både yrkesfaglige skoleløp og Vg3 fagopplæring i skole. Gjenåpningen for Vg2 og Vg3 yrkesfag gjelder også for voksenopplæring.

I forbindelse med delvis gjenåpning av skolene i Norge, har Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet utarbeidet en nasjonal veileder: «Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020» 

Med utgangspunkt i denne, har fylkeskommunen som skoleeier laget en regional veileder med smitteverntiltak tilpasset de videregående skolene i Vestfold og Telemark. Den viser mer konkret hvordan de nasjonale smitteverntiltakene blir fulgt opp i vår region. 

Her kan du lese veilederen som gjelder for Vestfold og Telemark.

Mer om konsekvenser i skolehverdagen

Formålet med rådene i veilederen er å begrense og forsinke utbrudd av covid-19. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

1. Syke personer skal ikke være på skolen
2. God hygiene
3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

I formiddag ble det arrangert et webinar for ansatte i opplæringssektoren med en gjennomgang av veilederen, slik at alle har nødvendig kunnskap før delvis åpning av skolene 27. april. 

Veilederen inneholder tiltak innenfor disse temaene: 

 • Når skal elever og ansatte møte på skolen
 • Når skal elever og ansatte ikke møte på skolen
 • Når sykdom oppstår på skolen
 • Håndvask og alternativer
 • Hostehygiene
 • Forsterket renhold
 • Avstandsregler og logikk
 • Friminutter/pauser
 • Om kantiner
 • Bruk av digitale verktøy i verksteder
 • Deling av gjenstander
 • Elever på internat
 • Spesielt for ansatte
 • Spesielle tjenester (PPT, logoped og andre)
 • Skolehelsetjeneste
 • Elevtjeneste
 • Bibliotek
 • Spesielle elevgrupper (AHT/OIMG)
 • Yrkesfag i videregående opplæring
 • Informasjon til elever og foresatte

Her kan du lese veilederen med flere detaljer om smitteverntiltakene som iverksettes i forbindelse med delvis gjenåpning av skolene 27. april.


Emneord:

Koronavirus