Regjeringen velger Norcem

En glad fylkesordfører, Terje Riis-Johansen sammen med Robin Kåss, ordfører i Porsgrunn. Foto: Mette Kalve

Publisert:

21.09.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Regjeringen støtter Norcem og Brevik som stedet for å realisere fangst av CO2. Prosjektet har fått navnet «Langskip».

-Dette er en gode nyheter. Jeg er veldig glad for at regjeringen nå har sagt at de vil støtte karbonfangst ved Norcem i Brevik sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen. - Dette er noe vi har jobbet for lenge og vi er klare for å ta mot «Langskip» i våre havner.

Det er allerede forventet at Langskip-prosjektet vil føre til 1500-3000 arbeidsplasser i anleggsfasen og 170 arbeidsplasser i driftsfasen, hvorav mange vil være knyttet til fangstanlegget i Brevik Fylkesordføreren tror en slik utbygging vil ha store ringvirkninger i hele Vestfold og Telemark.

-Dette vil føre til både utslippsreduksjoner, styrket konkurransekraft og muligheter fremover for vår region, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen. 

Regjeringens stortingsmelding om Langskip – om fangst og lagring av CO2 legger rammene for at Norcem i Brevik kan bli verdens første sementfabrikk utstyrt med et CO2-fangstanlegg i full skala, og dermed vil være i stand til å levere verdens grønneste sement. Når anlegget står ferdig vil de vil fange om lag 400 000 tonn CO2 per år, noe som tilsvarer nesten 10 % av utslippene i vår region. Det vil dermed være en av våre viktigste prosjekter for å få utslippene i vår region ned.

Stort industriutviklingspotensial i tillegg til utslippsreduksjoner

Vestfold og Telemark kan bli det viktigste eksempelet vi har på hvordan det er mulig å kombinere økonomisk vekst og reduserte utslipp. Med et av landets sterkeste industrielle og akademiske miljøer samt lang tradisjon for omstilling og videreutvikling, legger CO2-fangstprosjektet til Norcem i Brevik grunnlag for næringsutvikling samtidig som klimagassutslippene reduseres betraktelig. Dette er villet, ønsket og nødvendig.

Prosjektet vil ha store betydning også utenfor Vestfold og Telemark. Sementindustrien står for om lag 7 prosent av verdens totale CO2-utslipp. Gjennomføring av karbonfangstprosjektet i Brevik vil gi muligheter for å eksportere denne kompetansen i fremtiden og dermed også redusere utslipp andre steder.

Ringvirkningsprosjekt i Vestfold og Telemark

For å høste den fulle avkastningen av prosjektet, setter Vestfold og Telemarks fylkeskommune derfor i gang «Ringvirkningsprosjekt for CCS».

-Månelandingen stoppet ikke da Armstrong satte sine ben på månen. Nå setter fylkeskommunen i gang med et ringvirkningsprosjekt for CCS for å sørge for at denne muligheten kaster av seg maksimalt for vår region, sier Riis-Johansen.

Geografisk nærhet mellom akademia og industri, et lokalt offentlig miljø som trekker samfunnsutviklingen i samme retning, kan sammen med Langskip bli et nav i regionen for å videreutvikle en sterk og global CCS-klynge som både kan eksportere teknologi og kompetanse samtidig som man gjennomfører utslippskutt også hjemme.