Rekordsatsing på idretts- og nærmiljøanlegg i Vestfold og Telemark

Bilde av Høgås alpinsenter
Høgås alpinsenter i Holmestrand skal oppgraderes, og Botne skiklubb er blant søkerne som får tildelt spillemidler i år. Foto: Botne Skiklubb

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

02.06.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Kommuner og idrettslag i Vestfold og Telemark skal bygge anlegg for idrett og fysisk aktivitet som aldri før. Torsdag ble det fordelt hele 144 millioner spillemiddelkroner til en lang liste av spennende anleggsprosjekter over hele fylket.

Fylkespolitikerne i hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett har aldri hatt en større spillemiddelpott å fordele enn i år: 144 millioner kroner, mer enn 20 millioner enn i 2021.

- Den store økningen i tildelingen av spillemidler skyldes at det overskuddet fra Norsk Tipping AS har økt, og antallet søknader fra vårt fylke har steget nok et år. Det er også et resultat av et godt samarbeid mellom kommuner, idrettslag, frivillige organisasjoner, idrettskrets og fylkeskommune. At det planlegges så store investeringer i idretts- og nærmiljøanlegg er gode nyheter for innbyggerne og vitner om kommuner og idrettslag med stor vilje og evne til å utvikle aktivitetstilbudene, sier Maja Foss Five, leder for hovedutvalget et for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.

Prioriterer anlegg for barn og ungdom og klimafokus

Spillemidler er overskuddet fra Norsk Tipping, og går til samfunnsnyttige formål. Fylkeskommunen har ansvar for å fordele spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. I år kom det inn hele 439 søknader med samlet søknadssum på kr. 355 312 000. Det søkes mest om mindre utendørsanlegg, friluftslivsanlegg, idrettshaller og aktivitetssaler, idrettshus og fotballanlegg.

- Vi kan se frem til mange spennende anlegg over hele fylket. I vår fordeling er målet å bidra til en infrastruktur som gir innbyggerne mulighet til å drive både egenorganisert og organisert aktivitet. Vi prioriterer anlegg for egenorganisert aktivitet for barn og unge, som er nyskapende, fremtidsrettede, og som har en bevisst satsing på klimatiltak og bærekraft, forklarer Foss Five.

Fylkeskommunen jobber for at Vestfold og Telemark skal bli en region som kjennetegnes av grønne idrettsanlegg. En stor andel av årets søkere kan vise til konkrete tiltak på dette området, gjennom blant annet rehabiliteringsprosjekter og tiltak som er energiøkonomiserende.

Mange nærmiljøanlegg

Som i fjor øker antallet søknader på nærmiljøanlegg for egenorganisert aktivitet, og prosjekter som frisbeegolfbane på Lersbrygga i Holmestrand, padeltennisbane på Notodden, ake- og sykkelløype i Færder kommune er blant prosjekter som får midler. Flere sentrumsområder og skolenes uteområder rundt om i kommunene mottar midler til klatreanlegg, balanseparker, trimparker, skateparker, basketball og ballflater.

- Det legges ned stor dugnadsinnsats av frivillig sektor ikke bare i selve anleggsbyggingen, men også for å tilrettelegge for aktivitet i de ferdige anleggene. Mange tradisjonelle idrettsarenaer tilrettelegger også for egenorganisert aktivitet, og det bidrar til å skape aktivitet der folk bor. Dette er et skikkelig bidrag til styrking av folkehelsa, mener hovedutvalgslederen.

Det er også flere store anleggsprosjekter mottar spillemidler i år. Holmestrand kommune får 1 million kroner til Hvitstein stadion ishockeybane, og 1,7 millioner til rehabilitering av Høgås alpinsenter. Færder kommune får 1,8 millioner til motorikkhall, og Åmli tur- og sykkelløype i Nissedal kommune mottar 630 000 tusen kroner – for å nevne noen.

 

Se hvem som fikk spillemidler til ordinære idrettsanlegg her

Se hvem som fikk spillemidler til nærmiljøanlegg her

Se den politiske saken her

Fakta om spillemidler

  • Spillemidlene er en betegnelse for det overskuddet som genereres fra de forskjellige spillene som drives av Norsk Tipping
  • Fylkeskommunen fordeler spillemidler i to kategorier – nærmiljøanlegg og ordinære anlegg for fysisk aktivitet (idrettsanlegg)
  • Fordelingen foretas på bakgrunn av søknader fra kommuner, lag og foreninger innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
  • For å være søknadsberettiget, skal anlegget inngå i en vedtatt kommunal plan som omhandler idrett og fysisk aktivitet