Sikrer sentrumsvei

Sikring av fjellet i Botneveien i Holmestrand. Foto: Mats Toverud
Fjellet på de første 200 meterne av Botneveien blir rensket for vegetasjon og løs stein. Foto: Mats Toverud

Av:

Tor Arvid Austråt Gundersen

Publisert:

16.08.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Botneveien er nå stengt for å sikre fjellet. Dette markerer starten på bygging av ny sentrumsvei i Holmestrand.

Når prosjektet med den nye sentrumsveien kommer i gang for fullt, vil Nyveien bli midlertidig stengt og Botneveien bli omkjøringsvei. 
- I Botneveien er det behov for å sikre fjellet slik at vi unngår at stein faller ned på veien. Derfor er det viktig at vi gjør dette arbeidet nå før byggingen kommer i gang, opplyser prosjektleder Grethe Bodholt i Vestfold og Telemark fylkeskommune.
Dette innledende arbeidet ledes av byggeleder Mats Toverud på drift- og vedlikeholdseksjonen i fylkeskommunen.  Han kan fortelle at arbeidet anslås å ta inntil seks uker før veien igjen kan åpnes.

Fjerner trær og stein


Arbeidet som nå utføres er først og fremst rydding av vegetasjonen og fjerning av løse steiner. Røtter til planter og trær finner alltid veien til små sprekker i fjellet, slik at de sprenger løs nye steiner.  Derfor er vegetasjonsrydding viktig.
- Vi begynner øverst i krysset med Hvittingfossveien og Nyveien. Derfra arbeider vi oss nedover de første 200 meterne. Det er her hvor fjellet er nærmest veien, forklarer byggelederen.
Heisplattformen som brukes til å ryddearbeidet, har en rekkevidde på 45 meter, så høyt er ikke fjellet på dette stedet, men likevel er fallhøyden betydelig. Steinen som nå blir tatt ned, vil bli brukt til å lage en voll langs Botneveien nedenfor ryddeområdet.  Her er avstanden til fjellet litt større. I stedet for å kjøre steinen vekk, vil det nå bli bygd en liten voll som skal ta i mot stein som eventuelt faller ned.

Stengt for alle


- Den første dagen var det et par syklister som forsøkte å sykle gjennom arbeidsområdet. Det er viktig å understreke at stengningen gjelder alle, både fotgjengere og syklister også. Årsaken er jo åpenbar, vi ønsker ikke at noen skal bli truffet av det vi tar ned, sier byggeleder Mats Toverud.
Nyveien vil ikke bli stengt før en gang ut i 2023 når prosjektet har kommet ordentlig i gang.  
Ved hjelp av ekstern ekspertise gjennomgår vi nå geotekniske rapporter. Dette arbeidet skal pågå til nærmere jul.

 

Lyser ut kontrakt


- Vi vil helt mot slutten av året lyse ut konkurransen om selve hovedkontrakten slik at vi kan komme i gang for fullt neste år, sier prosjektlederen.
Kontrakten er en totalentreprise, slik at det blir den valgte entreprenøren som selv skal prosjektere byggetegninger. 
Brakkeriggen som fylkeskommunens prosjektgruppe skal benytte, er allerede på plass på området ved nordenden av den gamle og stengte Holmestrandtunnelen.
Tre bolighus, et hus og to garasjer skal rives nå i høst. Dette arbeidet er allerede i gang. Nå i starten gjennomføres det en omfattende analyse av materialene huset er bygd opp av. Hensikten er å få full oversikt over alle materialer og samtidig at potensielle miljøgifter blir kartlagt og håndtert på rett vis.

Beregner støy


Samtidig med dette arbeidet er også nye beregninger av støy satt i gang, for å tilfredsstille nye regler. Grunneiere som dette gjelder vil bli kontaktet fortløpende i tiden framover.

Sikringsarbeid i Botneveien
Veien er stengt for all trafikk på grunn av sikkerheten til trafikantene.