Samarbeidserklæring mellom Klima- og energinettverket og Vestfold Bondelag

Til stades på biletet: Fylkesordførar Terje Riis-Johansen, Linn Johnsen, Elin Røed – organisasjonssjef Vestfold og Telemark Bondelag, Silje Eckdal - nestleiar Vestfold og Telemark Bondelag, Aslak Snarteland – leiar Vestfold og Telemark Bondelag. Foto: Solveig Prestegard

Av:

Solveig Prestegard

Publisert:

22.09.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Klima- og energinettverket og Vestfold og Telemark Bondelag har signert ei samarbeidserklæring. Gjennom samarbeidserklæringa skal Bondelaget og nettverket samarbeide om å dele informasjon og erfaringar om dei grønne løysingane.

Samarbeidserklæringa vart signert av fylkesordførar Terje Riis-Johansen på vegne av Vestfold og Telemark fylkeskommune og leiar i Vestfold og Telemark Bondelag Aslak Snarteland.  

Samarbeid om felles aktivitetar 

Målet er å samarbeide om å bidra til verdiskaping gjennom grøn omstilling i Vestfold og Telemark, gjennom felles aktivitetar i tråd med berekraftsmåla til FN om kutt i klimautsleppa og samarbeid om å nå måla.  

-Landbruket er ei viktig næring i arbeidet med klima og berekraft, sidan dei er ein føresetnad for at vi har trygg og miljøvennleg produksjon av mat. Samstundes har landbruket som næring også mange mogelegheiter for å bidra til å kutte klimautslepp. At vi får til eit samarbeid mellom nettverket og bøndene i fylket om både erfaring og løysingar, er svært positivt, seier Linn Johnsen, leiar i klima- og energinettverket.  

Nettverket skal også hjelpe dei bøndene som ynskjer med å kome i gang med klimarapportering.  

-Vi er svært glade for å ha inngått samarbeid med klima- og energinettverket, og ser fram til å lære meir om dei gode grønne løysingane og bidra inn med erfaringane og løysingane landbruket har i klimaspørsmål, seier Snarteland, leiar i Vestfold og Telemark Bondelag.  

Til stades på biletet: Fylkesordførar Terje Riis-Johansen, Linn Johnsen, Elin Røed – organisasjonssjef Vestfold og Telemark Bondelag, Silje Eckdal - nestleiar Vestfold og Telemark Bondelag, Aslak Snarteland – leiar Vestfold og Telemark Bondelag.   

 Over 50 medlemmer det første året 

Klima- og energinettverket skal vere ein arena for samarbeid, og for utveksling av erfaringar, kunnskap og løysingar mellom offentlege verksemder og det private næringslivet. Klima- og energinettverket starta opp 30. oktober i fjor og har allereie 50 medlemmer frå både offentleg og privat sektor. Det er allereie inngått samarbeidserklæringar med Bygg i Tre, No Waste og Inudstrial Green Tech. Samarbeidserklæringa med Vestfold og Telemark Bondelag er den fjerde samarbeidserklæringa nettverket har inngått.   

Samarbeidsavtale

Alle som blir medlem av av klima- og energinettverket må undertegne en klimaavtale.

Klimaavtale for klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark