Samisk oversettelse av FNs bærekraftsmål

Samenes flagg heises ved fylkeshusene i Skien og Tønsberg på samenes nasjonaldag 6. februar. Dagen er offisiell flaggdag i Norge. Foto: Fotonen/iStock/Getty Images Plus/Getty Images

I anledning samenes nasjonaldag 6. februar har Vestfold og Telemark fylkeskommunen tilgjengeliggjort den nordsamiske oversettelsen av FNs bærekraftsmål på fylkeskommunens nettside.

Vestfold og Telemark fylkeskommune gratulerer det samiske folk på samenes nasjonaldag 6. februar!

Dagen markeres offisielt med heising av det samisk flagget ved fylkeshusene i Skien og Tønsberg. Dette er en årlig markering og hilsen til samene på nasjonaldagen.

Samisk oversettelse av FNs bærekraftsmål

I anledning nasjonaldagen, og for de samer som bor og jobber i vår region, har vi tilgjengeliggjort den nordsamiske oversettelsen av FNs bærekraftsmål på fylkeskommunens nettside.

FNs bærekraftsmål på samisk
Det er FN-sambandet som har oversatt bærekraftsmålene til nordsamisk, med støtte fra den norske UNESCO-kommisjonen. Foto: FN-sambandet

Se bildet i større versjon

En felles handlingsplan

Bærekraftsmålene er vår felles handlingsplan for å løse globale utfordringer som å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stanse klimaendringene innen 2030. Vestfold og Telemark fylkeskommune bruker bærekraftsmålene som rammeverk for styring og planutvikling.

Vi vil at alle skal kunne delta i diskusjonen ved å inkludere den samiske oversettelse av FN bærekraftsmål på nettsiden. Sammen skal vi jobbe for å løse de globale utfordringer.
 
Gratulerer så mye med dagen!

Les om hvordan Vestfold og Telemark fylkeskommune bruker FNs bærekraftsmål som rammeverk for styring og planutvikling.

Av:

Christian Brekke

Publisert:

05.02.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05