Samler fersk kunnskap om Telemark

Bilde av åker og et stort tre
Innspillskonferansen er et viktig steg i arbeidet med å lage en ny regional planstrategi for Telemark. Strategien vil gjelde for neste fylkestingsperiode og skal være et politisk styringsdokument. Foto: Eva Susanne Drugg

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

25.05.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Kommuner, regionråd og samarbeidsaktører er invitert til den første innspillskonferansen i nye Telemark fylke. Målet er å samle fersk kunnskap om fylkets største styrker og utfordringer.

I 2024 etableres Telemark fylkeskommune på ny. Det nye fylkestinget som velges til høsten, vil trenge et relevant kunnskapsgrunnlag for å kunne prioritere og utforme politikk for Telemark-samfunnet.

– Felles forståelse er en forutsetning for vi skal kunne samarbeide om å nå målene i fylket. Det blir veldig fint å samle fylkeskommunens samarbeidsaktører og lytte til deres innspill om Telemarks største utfordringer og styrker, sier Ketil Reed Aasgaard, kommende fylkesdirektør i Telemark.

Klikk for å lese programmet for innspillskonferansen.

Regional planstrategi for Telemark

Innspillskonferansen er et viktig steg i arbeidet med å lage en ny regional planstrategi for Telemark. Den vil gjelde i perioden 2024-2028. 

Planstrategien vil redegjøre for de viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til langsiktige utviklingsmål for fylket.

Regional planstrategi skal i henhold til plan- og bygningsloven vedtas av det nye fylkestinget innen utgangen av 2024. Dette er de folkevalgts strategi for utviklingen av Telemark fylke i valgperioden.

Hva er fremtidige utviklingstrekk?

Et viktig steg på veien for fylket, er å lage et felles kunnskapsgrunnlag om de største utfordringene og styrkene i Telemark. Det skal også lages et oversiktsdokument om folkehelse. Dette arbeidet skjer i 2023.

Tirsdag 30. mai er de kommuner, regionråd, næringsliv, frivillighet, statlige virksomheter og akademia invitert til en innspillskonferanse. Arrangementet er på Bø hotell, og dette er programmet og invitasjonen til konferansen

På konferansen blir samarbeidsaktører invitert til å gi innspill på hva de oppfatter som de største utfordringene i fylket. De blir også bedt om å trekke fram områder der fylket har styrker og muligheter. Innspillene gis i to gruppeprosesser.

Deltakerne får også høre innlegg om framtidige utviklingstrekk fra KS Vestfold og Telemark (Inger Lysa), NHO Vestfold og Telemark (Kristin Saga), LO Vestfold og Telemark (Irene Bordier Haukedal) og NAV Vestfold og Telemark (Anders Anundsen).

Innspillskonferanse i Vestfold

Det ble avholdt en tilsvarende innspillskonferanse for Vestfold fylke 16. mai. Du kan lese mer i artikkelen: Samler fersk kunnskap om Vestfold.

Innspillene fra konferansen er publisert på denne nettsiden: Kunnskapsgrunnlag til regional planstrategi for Vestfold 

Det blir laget en tilsvarende nettside med innspill fra innspillskonferansen i Bø.

Nye Telemark fylkeskommune

Les om prosessen med å bygge nye Telemark fylkeskommune. Her finner du også kunnskap om det nye fylket i form av kart, statistikk og analyse.