Sammen for et helhetlig tilbud til vanskeligstilte arbeidssøkere

SAMARBEID GIR RESULTATER: - Talenthuset er ett eksempel på hvordan samarbeid i praksis kan gi resultater, sier Tønnesen. Fra venstre: Morten Mundal, avdelingsleder i Kompetansesenteret på Talenthuset, Gro Helene Lobben Seth, teamleder ved Talenthuset i Skien, Jan Sivert Jøsendal, fylkesrådmann i Vestfold og Telemark fylkeskommune og Terje Tønnessen, direktør i NAV Vestfold og Telemark. Foto: Kristine Mellefoss

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

15.06.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Torsdag formiddag formaliserte NAV Vestfold og Telemark og Vestfold og Telemark fylkeskommune samarbeidet som skal bidra til at ungdom, innvandrere og arbeidssøkere med lite utdanning blir bedre kvalifisert for arbeidslivet og raskere kommer i jobb.

Avtalen viser innledningsvis til at større samfunnsutfordringer ikke kan løses av enkeltaktører alene, men gjennom samordnet innsats.

- Vi står nå ovenfor en stor økning i antall arbeidsledige. Ungdom, innvandrere og arbeidssøkere med lave kvalifikasjoner utgjør noen av de gruppene som har størst vanskeligheter med å delta i arbeidslivet, og korona-epidemien har på mange måter bidratt til å forsterke dette bildet ytterligere. Skal vi lykkes med å snu denne trenden, må vi jobbe sammen og samtidig. Samarbeid er rett og slett viktigere enn noen gang, sier direktør i NAV Vestfold og Telemark, Terje Tønnessen. 

Helhetlige løsninger

Samarbeidsavtalen skal nå operasjonaliseres og konkretiseres i tiltaksplaner som skal gi ungdom og ukvalifiserte arbeidssøkere et mer helhetlig tilbud.

- Med denne avtalen deler vi et felles utfordringsbilde og en felles ambisjon. Inngangen til utdanning og arbeidsliv er viktigere enn noen gang, og sammen skal vi forsterke arbeidet med konkrete tiltak og løsninger som skaper en bedre fremtid for arbeidssøkere som trenger ekstra hjelp. Målet er å kunne tilrettelegge gjennom felles tilnærming og et mer sømløst system basert på innsikt i den enkeltes situasjon, sier fylkesrådmann i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Jan Sivert Jøsendal.

Konkrete tiltak

Ved Talenthuset i Skien, som er et godt operativt eksempel på samarbeid mellom kommune, stat og fylkeskommune, får arbeidsledig ungdom et helhetlig tilbud om oppfølging, veiledning og opplæring. Teamleder ved Talenthuset, Gro Helene Lobben Seth, jobber daglig med mange av de yngste arbeidssøkerne og understreker viktigheten av å kunne gi denne gruppen et samkjørt og helhetlig tilbud. 

- Mange ungdommer opplever at de må forholde seg til mange ulike offentlige instanser. For dem er det lite relevant hvem som har det formelle ansvaret for de ulike ordningene og hvor de hører hjemme i det offentlige hjelpeapparatet. Skal vi lykkes med å gi ungdom som står i fare for å falle ut av arbeidslivet en mulighet, må vi ta oss tid til å se den enkelte og den situasjonen de står i. Gjennom å samordne ulike tiltak, vil vi raskere kunne gi dem den hjelpen de trenger. Avtalen må derfor konkretiseres i spesifikke tiltak, sier Gro Helene Lobben Seth.