Sammen om inkludering av ungdom

Ungdom med mobiltelefoner
Illustrasjonsfoto: SoCentral

Publisert:

15.05.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Bli med på inkluderingsdag 25. mai: Hvordan lære av og samarbeide med ungdom for et inkluderende samfunn?

Hva kjenner ungdom på som store utfordringer? Hva hindrer god inkludering for dem? Hva vil de at vi som jobber med inkludering tenker på?  

Dette er viktige spørsmål som blir belyst på inkluderingsdagen 25. mai på Sandefjord videregående skole.

Meld deg på her 

− Vi håper å se mange som ønsker det beste for våre ungdommer. Inkluderingsdag er en møteplass for alle, for å lære, dele erfaringer og forhåpentligvis et sted for å så frø for samskaping. Når vi jobber på tvers, kan vi få til reelle samskaping, sier Rebeka Holmes-Farmen, rådgiver i integreringsteamet i sektor næring, innovasjon og kompetanse i VTFK, og fortsetter:

− Det skjer noe spesielt når vi jobber sammen mot målet om økt inkludering. Vi må rett og slett inkluderer hverandre for å få til enda bedre og effektivt inkluderingsarbeid, sier Holmes-Farmen.

Hvorfor inkluderingsdager?

Inkluderingsdagene er en møteplass for deg som jobber for et inkluderende samfunn for alle. Inkludering og integrering får vi aller best til i samarbeid. Derfor er inkluderingsdager etablert som en regelmessig møteplass for alle som jobber med inkludering i området. Potensialet for å dele kunnskap og erfaringer om alt det spennende arbeidet som skjer i Vestfold er stort. Målet med arenaen er å få til bedre samspill og samarbeid om inkludering, på tvers av sektorer. 

Les mer om Vestfolds første inkluderingsdag 11. januar, der Vestfold og Telemark fylkeskommune var vertskap: Å ikke bli inkludert er en tung følelse 

 

Hvem er det for?

Deltakere fra alle praksisfeltet – de som jobber med eller er engasjert i inkluderingsarbeidet hver dag. På inkluderingsdagene legges det til rette for å bli kjent med og får innsikt om hverandre, for å bygge kompetanse, tillit og styrker relasjoner over tid, for å utvikle treffsikre prosjekter sammen. 

 

Program

08.30- 09.00: Velkommen og registrering 

Panelsamtale med temaene: Inkludering og ekskludering digitalt, og skole, arbeidsliv og fritid. Deltakere i panelet: 

  • Synnøve Colling Vinje, NAV Veileder/Rådgiver i skole sammen med en ungdom.
  • Marie Andreassen Rotmo, fagkoordinator OT Sandefjord sammen med Kaisa Kjeilen
  • Susann Angell, leder for Fellesverket Sandefjord sammen med en ungdom

Musikkinnslag fra noen av skolens elever

Negativ sosial kontroll: Hva er det, hvor kan man søke hjelp? Innlegg fra Dennis Tor Hugo Zimmer, minoritetsrådgiver på skolen

Tema i grupper: Velg det tema du er mest nysgjerrig på, og jobb sammen med unge og voksne for å forstå mer, og tenke tiltak som treffer utfordringene ungdom står i. 
Temaene du kan velge mellom er:

  • Inkludering og ekskludering digitalt
  • Skole, arbeidsliv og fritid
  • Negativ sosial kontroll 

11.15-12.00: Samtalene fortsetter over gratis lunsj for alle som vil