Østlandet sammen om InterCity

Tog på Vestfoldbanen Foto: Eva Susanne Drugg

Publisert:

12.06.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Nå må det store jernbaneløftet komme, med full utbygging av InterCity. Det var hovedbudskapet  i møte med transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget fredag 12. juni.

Leder for Østlandssamarbeidets representantskap, Even Aleksander Hagen, understreket at hele Østlandet står sammen bak kravet om full InterCity-utbygging.

Det var Mette Kalve (Ap) som møtte for Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Det haster med full InterCity utbygging

InterCity er et samfunnsutviklingsprosjekt som skaper arbeidsplasser og bærekraftig vekst både i og utenfor landsdelen.

Hagen påpekte at vi står overfor en formidabel omstilling når utslippene skal reduseres med 50 % i transportsektoren og nullvekstmålet forutsetter at vekst i persontrafikken i de store byene skal skje ved bruk av kollektiv, sykkel og gange. Derfor haster det med å iverksette de rette tiltakene som forbereder oss for fremtiden. 

Østlandssamarbeidet forventer derfor at Stortinget følger opp retningen og målene som er satt for InterCity i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 med full utbygging av InterCity også i NTP 2022-2033.

Hovedprioritering fra fylkeskommunen

I sitt høringssvar til NTP sier fylkeskommunen trekker fylkeskommunen frem videre utbygging av Vestfoldbanen som en av de tre viktigste sakene for fylket:

 

«Transportkorridor IC Vestfoldbanen Jernbanen utgjør ryggraden i kollektivsystemet i bybeltet Holmestrand – Skien. Det nye fylket er avhengig av togtilbudet mellom Tønsberg og Skien, og ikke kun i retning Osloområdet. For å utvide til to tog i timen, må det bygges dobbeltspor på strekningen Stokke – Sandefjord. Mer detaljerte planer for stasjonsområdene i Larvik, Porsgrunn og Tønsberg må på plass, for å frigjøre sentrale arealer til fortetting og knutepunktutvikling.

- I første seksårsperiode må utbygging av strekningen Stokke-Sandefjord, med ny stasjon på Sandefjord lufthavn Torp prioriteres.»

- fra fylkets høringssvar til NTP

 

Østlandssamarbeidets arbeid med Nasjonal transportplan


Samarbeidet om samferdselspolitikk har vært det fremste politikkområdet i Østlandssamarbeidet siden etableringen i 1993. Fylkeskommunene og Oslo kommune samarbeider blant annet tett om å fremme felles interesser i NTP-prosessen gjennom fagpolitisk utvalg for samferdsel, administrativ samferdselsgruppe og en faggruppe for NTP/InterCity.

14. mai leverte Østlandssamarbeidet inn et høringsinnspill til NTP 2022-2033 med InterCity som landsdelens viktigste felles prioritet.

Høringsinnspillet ble fulgt opp av en kronikk i Aftenposten signert fylkesordfører Even Aleksander Hagen, fylkesordfører Terje Riis-Johansen, fylkesrådsleder Tonje Brenna og byrådsleder Raymond Johansen. Du kan lese kronikken her. 


Emneord:

InterCity