Sammen om klimakloke løsninger

Stort oppmøte på fylkeshuset.
Forum for smart massehåndtering er interresant og skaper engasjement. Det største møterommet på fylkeshuset var fylt til randen ev deltakere som ønsker et videre samarbeide om dette temaet. Foto: Rolf Marthinsen

Av:

Rolf Marthinsen

Publisert:

30.08.2023

Oppdatert:

30.08.2023 kl.15.07

Mye av overskuddsmasser som stein og jord fra utbygging, drift og vedlikehold ender i dag opp som avfall. Skal vi nå klimamålene må vi stå sammen om smartere løsninger som gjenbruk og mindre transport.

Det største møterommet på fylkeshuset i Tønsberg, Skiringsal ble mandag fylt til randen med kompetanse om massehåndtering. Deltakerne som hadde satt av en halv arbeidsdag i kalenderen sin til dette temaet var representanter fra flere sektorer i fylkeskommunen, representanter fra andre offentlige instanser og ikke minst entreprenørene og konsulenter som til daglig jobber med massehåndtering fra planer til utbygging og vedlikehold. Med andre ord fagfolk som kan mye om temaet, og som ønsker bedre løsninger.

Karl-Otto Mauland
Karl-Otto Mauland var godt
fornøyd med det forumsmøtet.
Foto: Anders Palmer Holmen

 

– Vi fikk samlet mange fagområder og det ble et veldig bra forum. Tilbakemeldingene er svært positive og vi tolker disse som at vi må fortsette arbeidet med å tenke i felleskap om smartere måter å håndtere masser, sier rådgiver i næringsutvikling og entreprenørskap Karl-Otto Mauland i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Nå skal arrangørene av forumet sette seg ned, tolke tilbakemeldinger fra forumet og se på veien videre. Bortimot alle ønsket at vi skal ha et forum, og mange meldte sin interesse om å være med å forme veien videre. Karl-Otto ser for seg to – tre samlinger i året.

Det er viktig at vi etterstreber kvalitet og gode løsninger. Skal vi få til dette trenger vi godt samarbeid, felles kompetanse og noen ekstra resurser, forklarer Mauland. Han ser for seg fylkeskommunen i rollen som samfunnsutvikler  som er med og legger til rette for det videre samarbeidet.

 

Mål

Målsetningen med forumet er å legge bedre til rette for lokal, regional og nasjonal massehåndtering som er bærekraftig. Det vil si å jobbe mot felles løsninger for å kunne gjenvinne -og bruke overskuddsmasser som har verdi og som ellers vil bli behandlet som avfall. Gjenbruk bør bli et naturlig førstevalg, og det bør bli enklere å bruke masser som er fjernet fra ulike byggeprosjekter.

Utbyggingen av fv. 359 Kaste - Stoadalen var et av de fylkeskommunale prosjektene som fikk oppmerksomhet. Foto: Rolf Marthinsen

Bærum kommune er allerede godt i gang med å se etter smarte og bærekraftige løsninger på sine respektive nærområder. De fikk vise for forsamlingen hva de har gjort så langt, og vi fikk høre litt om veien videre. Blant annet jobber Bærum kommune nå med et pilotprosjekt som er en felles digital markedsplattform hvor aktørene får informasjon om tilgjengelige masser, og hva som befinner seg på de ulike deponiene til enhver tid.  

 

Klimakloke valg

Som kjent er transport forurensende og et av delmålene er å redusere transport, spesielt tomtransport. Kortreiste masser og færre tomme lastebiler vil i tillegg til reduserte uttak være faktorer som skal prioriteres. For å få til dette må det i større grad legges til rette for å gjenbruke masser fra som tas ut fra byggeprosjektene.

Direktør for samferdsel, miljø og mobilitet Gunnar Berg Treidene påpeker at samarbeid er nøkkelen som skal til for å lykkes med et slikt forum. Foto: Rolf Marthinsen

Stikkordet er samarbeid

– Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger etter møtet. Det ble gode diskusjoner og skal vi nå klimamålene våre er det viktig at offentlige aktører og næringslivet samarbeider om gode løsninger. Ingen løser disse utfordringene alene sier direktør for samferdsel, miljø og mobilitet i Vestfold og Telemark fylkeskommune Gunner Berg Treidene.

Han understreker at fra fylkeskommunen er det flere sektorer som er med i dette samarbeidet, men det er avgjørende at aktørene der ute ser nytten av et forum for massehåndtering.