Sammen skal vi utvikle Vestfold og Telemark

Brevik sentrum Foto: Inbovi

Publisert:

25.06.2020

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Utkastet til ny regional planstrategi for Vestfold og Telemark er nå sendt på høring. Vi ønsker derfor tilbakemeldinger på hva vi skal prioritere i arbeidet med å utvikle vår region.

Utkastet til regional planstrategi bygger på kunnskapsgrunnlaget Ditt og mitt Vestfold og Telemark - et kunnskapsbilde i utvikling og folkehelserapporten, Slik lever vi i Vestfold og Telemark.

Klima, utenforskap og verdiskaping er identifisert som de største utfordringene for Vestfold og Telemark. For å møte disse utfordringene er det pekt på 8 bærekraftsmål og to prioriterte satsningsområder:

a) Verdiskaping gjennom grønn omstilling

b) Samhandling for å løse komplekse samfunnsutfordringer

Ønsker tydelige tilbakemeldinger

I denne høringen ønsker vi konkrete og tydelige tilbakemeldinger på hva regionen bør prioritere.

Fristen for å komme med innspill er 21. september.

Planstrategien vil justeres på bakgrunn av høringsuttalelser og behandles i politiske utvalg og fylkestinget i desember 2020.

Les mer om høringen og høringsutkastet her