Se opp for myke trafikanter

Politiet kontrollerer hastigheten ved Vear skole.
Fartskontroll ved Vear skole første skoledag. Foto: Rolf Marthinsen

Av:

Rolf Marthinsen

Publisert:

23.08.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Første skoledag kan være spennende for flere enn skolestartere. Mandag ble 15 biler stoppet ved Vear skole for å ha kjørt for fort.

Tradisjonen tro stiller representanter fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, Politiet, Vegvesenet og Trygg Trafikk opp for å vise sin tilstedeværelse første skoledag. Skolestarterne er uerfarne og de elevene som har hatt ferie lenge skal igjen ut i trafikken. Politiets UP-patruljer vil i løpet av de neste ukene ha kontroller i nærheten fylkets barneskoler for å minne oss bilister på at vi må kjøre pent der det ferdes barn.

TS_skolestart_web-2.jpg
Rådgiver i fylkeskommunen Glenn Frode Wik Lauritsen, Grethe Utheim fra Statens vegvesen, Henning Johansen fra politiet og Kåre Pettersen følger nøye med når politiet vinker inn en som har kjørt for fort. Foto: Rolf Marthinsen 

– Det aller tryggeste er å la barna gå til skolen sammen med en voksen. Hvis vi alle er flinke til å ikke bruke bilen for å levere barna skaper vi færre trafikkfarlige situasjoner, sier Mette Magnussen i Trygg Trafikk.

mettemagnussen.jpg
Mette Magnussen i Trygg
Trafikk mener det sikreste er
å la barna gå til skolen.

Kampanjen har fokus på hastighet, sikring av barn i bil og oppmerksomhet. Barn er trafikanter uten trafikksertifisering. Trafikkopplæring er det vi bilister som har. Derfor er det vårt ansvar å få blikkontakt og sørge for at barna ser oss når vi kommer kjørende. Vi må også være ekstra varsom dersom vi skal rygge i skolenære områder. Skolestarterne er små og ikke like lett å få øye på. I tillegg må vi forvente at barn kan være uberegnelige.

To skoler valgt ut

I vårt fylke var det denne gang Vear skole og Gvarv skole som fikk besøk første skoledag. I tillegg til representanter fra administrasjonen møtte også politikere opp. På Vear skole var utvalgsleder fra samferdsel Liselotte Aune Lee og gruppeleder i Venstre Kåre Pettersen til stede da parkeringsplassen utenfor Vear skole var i ferd med å fylles opp.

TS_skolestart_web-3.jpg
Gruppeleder i Venstre Kåre Pettersen og utvalgsleder for samferdsel Liselotte Aune Lee var på plass utenfor Vear skole ved skolestart. Foto: Rolf Marthinsen

– Alle trafikanter har et ansvar for å ta hensyn, opptre varsomt og ikke påføre andre mennesker skader, det kan vi ikke gjenta ofte nok. At alle som ferdes på veien skal komme trygt fram er vårt viktigste mål. Derfor står trafikksikkerhet øverst på prioriteringslista vår, sier utvalgsleder i samferdsel Liselotte Aune Lee.

Det kunne vært bedre

– Man blir jo aldri helt fornøyd når vi opplever at folk stoppes fordi de kjører for fort. Vi har holdt på med disse kampanjene i ganske mange år nå, og det er viktig at vi fortsetter å holde fokus på tilstedeværelse ved skolestart. Vi bilister trenger jevnlige påminnelser om at vi må ta hensyn til myke trafikanter, sier trafikkleder i Politiet i Sør-Øst Henning Johansen.

På Gvarv skole kontrollerte politiet bilene som kjørte inn for å parkere, blant annet for å sjekke at alle i bilen var forsvarlig sikret.

TS_skolestart_web_gvarv.jpg
Mange spente barn på vei til første klasse på Gvarv skole. Foto: Hanna Hekkelstrand

– Gratulerer med dagen, og gå forsiktig, sa Tor Egil Syversen i Trygg Trafikk og lensmann Sigrid Dahl da de møtte seksåringene som kom til skolen for første gang utenfor Gvarv skole.

Seksåringene fikk med seg en refleks til å henge på ranselen, og foreldrene ble påmint på at deres oppførsel i trafikken læres videre til ungene.