Sikrer Skolegaten i Holmestrand

Skolegaten i Holmestrand med trafikk. Nå sikrer vi veien
Gjennomsnittlig kjører 3 500 biler i Skolegaten hvert døgn. Nå sikrer vi veien for de myke trafikantene. Foto: Tor Arvid Austråt Gundersen, VTFK

Av:

Tor Arvid Austråt Gundersen

Publisert:

03.05.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Uken før pinse starter arbeidet med å gjøre Skolegaten i Holmestrand mer sikker for de myke trafikantene.

Mange har ytret ønske om å gjøre sikkerheten for de myke trafikantene bedre i Skolegaten, det gjør Vestfold og Telemark fylkeskommune nå noe med. Skolegaten er en del av fylkesvei 3240. Arbeidet starter uken etter 17. mai og skal være ferdig før sommeren.

Permanent trafikktelling er montert ved Gausetangen barnehage
Her ved Gausetangen barnehage er det satt opp permanent trafikktelling, slik at utviklingen i trafikken blir registrert. Foto: Tor Arvid Austråt Gundersen

 

Sju fartshumper


- Vi kommer blant annet til å bygge sju fartshumper for å markere at farten skal være lav, sier prosjekteringsleder Silje Island i Sektor for Samferdsel, mobilitet og miljø i fylkeskommunen.
Prosjektet starter i krysset mellom Næskildsgate og Skolegaten og strekker seg om lag 700 meter sydover i gaten. Enden av prosjektet er i krysset med Hagemannsveien.


Fartsgrensen på stedet er 40 km/t, slik vil det også fortsatt være.  Fartshumpene er både for å dempe hastigheten og for å markere at farten skal være lav. Erfaringene er at fartsnivået vil gå noe ned når fartshumper bygges.  For beboere nær veien vil lydbildet kunne oppleves som annerledes når fartshumpene kommer, fordi noen bilister vil variere hastigheten ved de fysiske humpene.

Busstopp og fotgjengerfelt

Det skal også bygges fortau langs strekningen. I første omgang på vestre siden av fylkesveien, fra Høy- og lavgata til busslommen.  Dagens busstopp vil bli litt flyttet og bygget som en busslomme med kantstein og universell utforming.  Leskuret som står på stedet skal brukes på nytt, men blir plassert noen meter til siden.


Både nord og syd for busslomma blir det lagt fotgjengerfelt. Det sydlige går over til fortauet på motsatt side ved Sikaveien, mens det nordlige er rett ved kysset med Høy- og lavgata.  
- Disse fotgjengerfeltene vil få ekstra kraftig intensivbelysning, sier prosjekteringsleder Silje Island.  Samtidig blir alle gatelys på strekningen skiftet ut med LED-belysning. 

Permanent trafikktelling


Allerede i fjor høst ble det ved Gausetangen barnehage montert en permanent trafikkteller som kontinuerlig teller trafikken som passerer gjennom Skolegaten.  I dag er det om lag 3 500 ÅDT, det vil si at det gjennomsnittlig kjører 3 500 biler hvert døgn i gata.    Med hjelp av telleren vil vi nå kunne vite eksakt trafikkmengden før arbeidet med ny sentrumsvei gjennom Holmestrand starter.  Samtidig vil vi også se hvordan trafikken blir påvirket i byggetiden og om det endrer seg etter at veien er åpnet.    
Mens byggearbeidet holder på vil det i perioder være litt redusert framkommelighet, men arbeidet legges opp til å forstyrre trafikken minst mulig. 

  

Skolegaten med det gamle busstoppet som skal erstattes av et helt nytt
Dette busstoppet blir erstattet av en helt ny busslomme, som blir universelt utformet. Alle gatelys blir byttet ut med LED-lys og to nye fotgjengerfelt blir markert og belyst med ekstra kraftig belysning.