Siste nytt om koronatiltak i videregående skoler

Foto: Mostphotos/Jian Fan

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

08.11.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Elever og foresatte ved videregående skoler som er på rødt tiltaksnivå i trafikklysmodellen, vil få nærmere informasjon om hvilke tiltak som planlegges iverksatt fra mandag 9. november.

Vestfold og Telemark fylkeskommune anbefaler at dette gjelder alle videregående skoler i Vestfold, og videregående skoler i Skien, Porsgrunn og Bamble kommune. Fylkeskommunen har i helgen henvendt seg til kommunal smittevernmyndighet og bedt om å få dette bekreftet i tråd med nasjonale anbefalinger.

Informasjon vil bli gitt via den enkelte skole. Elever og foresatte ved skoler som innfører rødt tiltaksnivå, oppfordres derfor til å sjekke skolens etablerte kommunikasjonskanaler for oppdatert informasjon. 

Skolene stenger ikke
Rødt nivå i trafikklysmodellen innebærer ikke at skolene stenger, men at det iverksettes tiltak som skal begrense fysisk kontakt slik at man unngår stengte skoler. Tiltakene vil bli tilpasset på den enkelte skole, men innebærer i hovedsak at det på skoler vurdert på rødt tiltaksnivå, innføres alternative undervisningsopplegg i mindre grupper og en økt andel digital undervisning.

Videregående skoler i kommuner som ikke er på rødt nivå i trafikklysmodellen, forholder seg inntil videre til smitteverntiltak på gult nivå.

Anbefalinger rundt kollektivtransport
For å redusere risikoen for smitte for elever og andre som er avhengig av å benytte kollektivtransport, anbefales det at man unngår bruk av kollektivtrafikk. Dette gjelder særlig på tidspunkter hvor det er mange som reiser.

Det anbefales nå også at man bruker munnbind i kollektivtrafikken, og på andre steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand.