Sju tannklinikker gjenåpnes

Larvik tannklinikk er en av tannklinikkene som gjenåpner til uka. Foto: Eva Susanne Drugg

Av:

Turid Kristoffersen

Publisert:

24.04.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

I tillegg til de eksisterende akuttklinikkene gjenåpnes sju nye tannklinikker mandag 27. april.

Disse klinikkene vil fra mandag være åpne for pasienter:

  • Lystlunden tannklinikk i Horten
  • Sande tannklinikk
  • Borgheim tannklinikk i Færder
  • Haugar tannklinikk
  • Søeberg og Solvang tannklinikk i Sandefjord
  • Larvik tannklinikk
  • Skien tannklinikk
  • Porsgrunn tannklinikk
  • Notodden tannklinikk
  • Seljord tannklinikkene

Tannklinikkene i Skien, Porsgrunn, Sande og Haugar i Tønsberg har i en periode vært åpne for akutt hjelp.

– Vi åpner nå flere tannklinikker etter at Helsedirektoratets nye retningslinjer åpner for en gradvis utvidelse tannhelsetilbudet til våre pasienter, sier direktør Turid Kristoffersen for tannhelse og forebygging i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Hun forteller at det på grunn av knapphet på nødvendig smittevernsutstyr, vil situasjonen følges nøye før flere tannklinikker kan gjenåpnes.

Etterspørsel etter smittevernutstyr påvirker tilbudet

Flere viktige helsetilbud i privat og offentlig sektor åpnet allerede 20. april og det forventes at etterspørselen etter smittevernutstyr vil øke betydelig. Dette vil kunne påvirke tilbudet vårt fordi tannbehandling forutsetter forsterket smittevern i forhold til normal praksis, men akuttilbudet vil bestå som før, både for friske og smittede pasienter.

Utover dette jobber tannhelsetjenesten med å etablere et utadrettet tilbud ved hjelp av digitale løsninger med kommunal helse og omsorgstjeneste, helsestasjoner, skoler, barnehager og barnevern der rådgivning og opplæring vil stå sentralt.

– Våre medarbeidere står klare og ser fram til å kunne utvide tannhelsetilbudet til befolkningen i Vestfold og Telemark, poengterer direktør Turid Kristoffersen.