Skal dele ut 5 millioner til kunstproduksjon

Spriten Kunsthall i Skien kommunen var blant søkerne som fikk innvilget arrangørstøtte fra fylkeskommunen i 2020. Foto: Spriten Kunsthall

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

24.09.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Gjennom tilskuddsordningen for kulturaktører skal Vestfold og Telemark fylkeskommune dele ut 5 millioner kroner til prosjekter og satsinger innen kunst og kulturområdet i 2021. Søknadsfrist er 15. oktober.

Det er kommuner, profesjonelle kunstnere/miljøer og organisasjoner som kan søke om disse utviklingsmidlene, og det kan søkes som produksjonsstøtte, arrangørstøtte, arrangementsstøtte, festivalstøtte, og etableringsstøtte.

Stimulere til mangfoldig kulturliv

Tilskuddsordningens totale ramme for 2021 er på 5 millioner kroner. I 2019 kom det inn 147 søknader, hvor av 52 store og små kunst- og kulturaktører fikk tildelt midler.

- Gjennom denne tilskuddsordningen ønsker vi å bidra til at kunst og kultur av høy kvalitet når flere mennesker i fylket vårt. Fylkeskommunen ønsker å stimulere til et mangfoldig kulturliv i Vestfold og Telemark, som representerer en bredde av uttrykk, sier Maja Foss Five, leder for hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.

Kunst- og kulturlivet har vært hardt rammet av koronakrisen med avlysninger og utsettelser av arrangementer, og hovedutvalgslederen håper mange nå ser muligheten til å søke om midler som kan bidra til aktivitet i 2021.

- Vi håper på mange gode søknader fra hele vårt langstrakte fylke. Selv om vi fortsatt befinner oss i en pandemisituasjon, hvor høyeste prioritet er å forebygge smittespredning og ivareta liv og helse, vil hverdagen etter hvert returnere. Da er gode kunst- og kulturopplevelser noe vi virkelig noe vi kan glede oss til å ta del i, og vi har mange dyktige aktører her i Vestfold og Telemark, sier hun.

 

Søknadsfrist er altså 15. oktober, og det søkes digitalt via skjema på denne siden