Skolestart og oppdatering for Klokkerjordet

Den blå streken viser hvor den midlertidige gang- og sykkelveien til Bøplassen er plassert. Foto: Vidar Tangen/Vestfold og Telemark fylkeskommune

Av:

Freddy S. Fagerheim

Publisert:

17.08.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Prosjektet er godt i gang, og omkjøringsveier er etablert. Midlertidig gang- og sykkelvei til Bøplassen er også laget.

Omleggingen av fylkesveien på Klokkerjordet er godt i gang og entreprenør, Br.Thorkildsen, har fått en god start på prosjektet. Omkjøringsveier er etablert og det er satt opp sikkerhetsgjerder og veisikring.

Brua til sykling og gange

Brua over fylkesveien er stengt for trafikk, men ikke for gående og syklende. Den er nå en gang- og sykkelvei som må brukes for å komme seg til blant  annet Bøplassen. Det blir en noe lengre vei enn vanlig å komme seg til denne populære plassen, men det er viktig at det er en trygg vei å ferdes på. Derfor er den ledet rundt og utenfor anlegget, i tillegg er veien gjerdet inn.  

Ta det med ro

Vi er opptatt av sikkerhet, og håper alle som ferdes i området deler dette synet med oss, derfor er det viktig å ta det med ro, respekterer skiltingen og omkjøringene som må til i en hektisk byggeperiode.

Det er skolestart i disse dager, og i den forbindelse håper vi at alle er ekstra oppmerksomme på de mindre erfarne og unge trafikantene våre. Husk at barn ikke leser trafikkbildet like godt som en voksen.  

Videre fremover blir det hektisk aktivitet, og prosjektledelsen fra Vestfold og Telemark fylkeskommune jobber sammen med entreprenøren, for at dette anlegget skal fungere så godt som mulig, og er det noen spørsmål til oss er alle velkommen til å ta kontakt.