Skuffende innspill til NTP

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen
Fylkesordfører Terje Riis-Johansen Foto: Hanna K. Hekkelstrand

Publisert:

31.03.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

I dag kom tranportetatenes liste over prioriterte tiltak til NTP.  – Svært skuffende, sier fylkesordføreren.

– Det er ikke overraskende, men det er et stort tilbakeslag for både Grenland og Telemark! Det sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen i en kommentar til at Statens vegvesen ikke foreslår å prioritere rv.36 gjennom Grenland.

– Vi har lenge vært klar over at det skulle kuttes, og samferdselsministeren har bedt transportvirksomhetene prioritere tøffere, sier fylkesordfører Terje Riis. For å kunne nå opp på prioriteringslista må prosjektene være samfunnsnyttige og ha kommet langt nok i planleggingen. Det har Statens vegvesen vært tydelige på. 

– Det siste årets diskusjon og forsinkelse i Grenland har dessverre endt i en statlig nedprioritering av Grenland og Telemark, sier fylkesordføreren.

–  Da rv.36 fra E18 til Skyggestein i 2021 endelig ble prioritert i gjeldende Nasjonal transportplan (NTP) var det en stor seier for Telemark og en unik mulighet for videre satsing i Grenland, sier fylkesordføreren.

Viktig for by- og næringsutviklingen


– Ny riksveg 36 skal bidra til å forbinde E134 i Seljord sammen med E18 i Porsgrunn. Samtidig skal vegen gi næringslivet god forbindelse ut og inn av Grenland, og den skal bidra til bedre byutvikling. Vegen er samfunnsnyttig og interessant for staten fordi den har mye trafikk. Veldig mye av den trafikken er lokal. Staten har tidligere altså vært villig til å bidra med mye midler til å løse lokale behov i Grenland. Uten prioritering i NTP og videre planlegging av vegen kan i verste fall alt videre samarbeid om by- og transportutvikling stoppe opp, understreker Riis-Johansen. 

Må få lokal enighet om videre satsing


– Ny løsning for Rv. 36 har i mange år vært fundamentet i Bypakke Grenland fase 2 og en framtidig byvekstavtale med staten. Det var Grenlands plan A. Uten en plan eller penger fra staten til riksveg 36 på mange år framover, må kommunene og fylkeskommunen nå raskt legge en plan B eller C for å kunne fortsette satsingen i byområdet.


– Med lokal enighet om videre samarbeid vil forhåpentligvis staten på nytt vurdere å bidra til utvikling av rv.36 og en langsiktig byvekstavtale. Men da må alle krefter i Grenland og Telemark nå jobbe i samme retning, avslutter fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Uakseptabelt utsettelse av Vestfoldbanen - skyves ut i det uvisse


– Det er svært skuffende at Transportetatene ikke har prioritert parsellen Stokke-Sandefjord i arbeidet med ny Nasjonal Transportplan. Videre utvikling av Vestfoldbanen er det høyest prioriterte samferdselsprosjektet i Vestfold og Telemark fylke, og utbygging av parsellen Stokke-Sandefjord er av avgjørende betydning for å få to tog i timen til Skien, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

–  Dobbeltsporparsellen Stokke-Sandefjord er nøkkelen til å få til et robust og effektivt togtilbud med to tog i timen til Skien. Forslaget er derfor svært negativt for store deler av fylket, og innebærer at byene sør for Tønsberg i overskuelig fremtid ikke får forbedret togtilbudet, sier fylkesordføren.

Ryggraden i bybeltet i fylket

Vestfoldbanen utgjør ryggraden i kollektivsystemet i bybeltet Holmestrand-Skien. Her bor det i overkant av 300.000 innbyggere, og byområdene er i vekst. 

I 2025 vil dobbeltsporet mellom Drammen og Tønsberg være ferdigstilt, og vi kan få avganger hvert kvarter mellom Tønsberg og Oslo.  Fylket vårt er imidlertid like avhengig av et godt togtilbud videre sørover for at toget skal fungere som et reelt transportalternativ mellom Grenland og Vestfoldbyene. 

– Vi kan derfor ikke akseptere at prosjektet skyves ut i tid, og at togtilbudet på Vestfoldbanen i lang tid fremover ikke vil møte behovet for et grønt og klimavennlig transportalternativ i vår region, sier Riis-Johansen.