Ser inn i framtida

Prosjekteringsleder Lisbeth Lehn Fosse tar med 3Dmodellen og blander den med virkeligheten.
Prosjekteringsleder Lisbeth Lehn Fosse tar med 3D-modellen ut slik at hun kan se den nye veien i terrenget. Foto: Tor Arvid Austråt Gundersen

Av:

Tor Arvid Austråt Gundersen

Publisert:

17.08.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Avansert teknologi gjør det mulig å se framtida nå. Midt ute i terrenget kan planleggerne se hvordan veien vil bli når den blir bygd.

Lisbeth Lehn Fosse er prosjekteringsleder for Fv. 359 Kaste-Stoadalen i Nome.  Hun arbeider i Sektor for Samferdsel, mobilitet og miljø i Vestfold og Telemark fylkeskommune. All planlegging foregår i dag i 3D-modell, tida med gedigne papirark er definitivt forbi for lengst.

Skjerm i terrenget

 

- Før hadde vi med tegningene ut, nå kan vi se modellen på en skjerm ute i terrenget, forteller prosjekteringslederen som har fulgt veiprosjektet over lang tid mens den har blitt planlagt.

 

Skjermen er rett og slett en telefon
Skjermen som virkeligheten kan sees sammen med framtida, er en mobiltelefon

 

 

Tidligere i sommer ble konkurransen om byggingen av den nye fylkesveien avlyst. Kun et tilbud ble levert inn, men det lå svært mye høyere enn budsjettrammen som var opplyst i konkurransegrunnlaget. Fylkeskommunen har derfor vært i dialog med entreprenører som deltok i den opprinnelige konkurransen. I høst vil vi fortsette samtaler med de av entreprenørene som fortsatt ønsker å være med i konkurransen. Dette er ventet å ta det meste av høsten, slik at byggingen blir noe forsinket.
Prosjektgruppen som skal lede byggearbeidet fra fylkeskommunen er klare til å begynne så snart klarsignalet gis.

Akkurat her kommer den nye brua på 255 meter

Ser framtida

Der hvor Dagsrudalléen og Eievegen møter fylkesvei 359 stiller prosjekteringslederen seg opp med GPS-antennen. Krysset ser hun gjennom skjermen hun holder i hånden.  Når hun drar fingeren over skjermen, overtar den virtuelle virkeligheten for den vi ser rundt oss. Kantsteinene på busslommen blir flyttet litt og byttet ut med nye. Når hun snur seg 180 grader går ikke lenger veien rett ned bakken, den svinger svakt til venstre.  Vi følger den virtuelle veien ned til Kanalen.
- Ser du over på andre siden, rett til høyre for den lille lysningen, der hvor de bjørkene står? 
Uten å vente på svar drar hun fingeren på nytt over skjermen. En 255 meter lang bru kommer opp, samtidig sklir «Henrik Ibsen» stille inn fra virkeligheten på høyre side. På skjermen seiler den ærverdige båten inn under den virtuelle brua.  Slik kan hun se hvordan virkeligheten kommer til å bli når prosjektet står ferdig.
Hele linja fra krysset hvor den gamle riksveien munner ut i den nye rv. 36 på Kaste.  Fjellskjæringen som starter rett bortenfor krysset er overgrodd. Den ble til fordi det var behov for stein da riksveien ble lagt om. I stedet for å ta ut all stein på et sted, ble det i stedet laget en skjæring som start på den veien som skulle komme. Altså den som nå kommer.


Skjæringen er ikke bred nok til veien som er planlagt, 3D modellen viser det.  Herfra går den videre mot Skaravegen som den skal krysse under.
- Under Skaravegen vil veien gå i en miljøtunnel, derfor vil vi ikke se den nye veien når vi står på Skaravegen med ryggen til Ulefos Hovedgaard, forklarer hun.

 


Mens tegninger i to dimensjoner enten er rett ovenfra eller gjennomskåret, kan 3D modellen sees fra flere vinkler. Ute i terrenget får planleggerne og de som bygger et  betydelig bedre overblikk. Fordi instrumentet kan stilles inn med stor nøyaktighet, vil bildet på skjermen bli tilnærmet lik den kommende virkeligheten.
Når de to virkelighetene blandes, vil også eventuelle feil i 3D-modellen lettere kunne oppdages.