Smitte og tiltak ved videregående skoler

Foto: Mostphotos/Wildmedia

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

17.03.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Det har denne uken blitt registrert tilfeller av smitte ved flere av fylkets videregående skoler.

Smittesituasjonen

  • Ved Greveskogen videregående skole er 17 personer smittet siden vinterferien. De siste smittetilfellene har ikke fått nye konsekvenser, da de smittede allerede har vært i karantene.
  • Ved Sandefjord videregående skole er tre ansatte satt i ventekarantene.
  • Ved Nøtterøy videregående skole er en ansatt satt i karantene.
  • Ved Bamble videregående skole har en elev i testet positivt. Siste nærkontakt med medelever og lærere på skolen var onsdag 10. mars. Siden dette er sju dager siden, settes ingen i karantene.

Tiltak på skolene

  • Horten kommune har besluttet at Horten videregående skole skal gjennomføre heldigital opplæring frem til påskeferien.
  • Tønsberg kommune vurderer at selv om det er et høyt smittenivå, er det ikke er grunnlag for å stenge skoler i kommunen nå. Kommunen har varslet at skolene i Tønsberg skal fortsette på rødt nivå til og med 31. mars.
  • Skien kommune har besluttet at miljørettet helsevern skal bistå kommunen i å gjennomføre tilsyn, veiledning og kontroll ved de videregående skolene for å følge opp skolenes arbeid med smittevern.  

Revidering av trafikklysmodellen

FHI og Utdanningsdirektoratet reviderer nå trafikklysmodellen for skolene. Det er ventet at utkast til revidert veileder vil bli presentert førstkommende fredag.

Alle veiledere planlegges ferdig revidert før påske.