Smitte ved fem videregående skoler

Foto: Mostphotos/Wildmedia

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

21.05.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Det har det siste døgnet blitt bekreftet smitte ved fem av fylkets videregående skoler.

Horten videregående skole

Horten melder om to nye smittetilfeller. Ett av tilfellene har ført til at 24 elever og syv ansatte er satt i karantene. I det andre tilfeller har eleven ikke vært på skolen, og smittetilfellet får derfor ingen ytterligere konsekvenser for aktiviteten ved skolen.

Thor Heyerdahl videregående skole

Ved Thor Heyerdahl er det det siste døgnet meldt om fem nye smittetilfeller. Totalt har skolen fredag formiddag 180 elever og 28 ansatte i karantene. Kommunens smittesporingsteam har varslet skolen om at de venter på flere resultater av smittesporing og testing, og at det er begrunnet frykt for ytterligere smittetilfeller ved skolen.

Sandefjord videregående skole

Ved Sandefjord videregående skole har fire elever testet positivt. To av elevene har ikke vært på skolen, og disse tilfellene får ingen konsekvenser for elever eller lærere. Som følge av de to andre tilfellene er seks lærere og 50 elever satt i karantene. Skolen samarbeider med Sandefjord kommune om massetesting av elevene.

Re videregående skole

En elev er konstatert smittet. Som følge av dette er to ansatte og 29 elever satt i karantene.

Porsgrunn videregående skole

Ved Porsgrunn videregående skoler er en klasse satt i ventekarantene som følge av at en elev ved skolen er definert som nærkontakt.

Grenlandskommunene

Det er det siste døgnet ikke meldt om nye smittetilfeller ved de videregående skolene i Grenland, men det er fortsatt mye smitte i Grenlandskommunene Skien, Porsgrunn og Bamble. Etter anbefaling fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statsforvalteren, har regjeringen besluttet å videreføre tiltaksnivå B til og med 3. juni. 


Mer informasjon om de regionale tiltakene i Grenland finner du her.