Smitte ved syv videregående skoler

Foto: Mostphotos/Wildmedia

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

03.03.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Det er tirsdag kveld og onsdag meldt om smitte ved syv videregående skoler i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Situasjonen er krevende ved flere av fylkes videregående skoler. Det gjelder særlig for skolene i Tønsberg-området.

- Det gjøres en svært god jobb under krevende forhold ved de videregående skolene i fylket. For å holde smittetrykket nede, oppfordrer vi alle til å opprettholde pålagte smittevernregler og anbefalte smittevernråd, og til å ha svært lav terskel for å teste seg ved det minste tegn på symptomer i tiden som kommer, sier seksjonsleder i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Stig Larsen.

Porsgrunn videregående skole

Det er onsdag bekreftet smitte hos en elev ved Porsgrunn videregående skole. Eleven har ikke vært på skolen etter vinterferien. Smittetilfellet får derfor ingen konsekvenser for undervisningen ved skolen.

Re videregående skole

Det er onsdag ettermiddag også meldt om smitte hos en ansatt i teknisk stab ved Re videregående skole. Hele den tekniske staben på ni personer er som følge av dette satt i karantene. Uten teknisk stab er det ikke mulig å opprettholde forsvarlig skoledrift.

Skolen vil derfor gjennomføre digital opplæring for alle elever ved Re videregående skole torsdag og fredag denne uken.

Færder videregående skole

Ved Færder videregående skole er en elev smittet. Som følge av dette er 27 elever og tre ansatte satt i karantene.

Greveskogen videregående skole 

Greveskogen videregående skole mottok informasjon om at en elev ved skolen er smittet av korona tirsdag kveld. Som følge av dette ble 51 elever og fem ansatte satt i karantene.

Det er også meldt om enkelttilfeller av smitte hos andre elever ved skolen, men dette gjelder elever som ikke har vært på skolen etter vinterferien. Disse smittetilfellene får derfor ingen konsekvenser for opplæringen. 

Sandefjord videregående skole

Sandefjord videregående skoler har også enkelttilfeller av smitte blant elever som ikke har vært på skolen siden vinterferien. Disse smittetilfellene får ingen konsekvenser for opplæringen.

Melsom videregående skole

Det ble tirsdag kveld meldt om smitte hos en elev ved Melsom videregående skole. Fire elever er satt i karantene til og med 13. mars som følge av nærkontakt med den smittede. Ytterligere tre klasser ved skolen holdes i midlertidig karantene. Undervisning i disse klassene vil foregå på Teams.

Holmestrand videregående skole

Holmestrand videregående fikk også konstatert smitte hos en elev tirsdag kveld. Eleven har ikke vært på skolen etter vinterferien. Smittetilfellet får dermed ingen ytterligere konsekvenser.