Smitte påvist hos tre elever ved to videregående skoler

Foto: Mostphotos/Wildmedia

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

08.01.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Tre elever ved to av fylkets videregående skoler har fått påvist korona-smitte det siste døgnet. Dette gjelder en elev ved Horten videregående skole og to elever på Hjalmar Johansen videregående skole i Skien.

Eleven ved Horten videregående skole har ikke vært på skolen etter juleferien, men har hatt kontakt med medelever på fritiden. Åtte elever fra fem forskjellige klasser er satt i karantene til og med 13. januar og testes for korona. Elevene i karantene får digital opplæring og følger ordinær undervisning.

Ved Hjalmar Johansen videregående skole har to elever fått påvist korona-smitte. Elevene har selv kontaktet skolen og informert om at de er smittet. Elevene har ikke vært på skolen etter nyttår.

Kommunelegen i Skien er orientert og følger opp gjennom ordinær smittesporing. Så lenge smittesporing pågår er situasjonen uavklart. En klasse ved Hjalmar Johansen videregående skole har derfor fått digital opplæring fredag.