Smittetiltak ved skoleskyss

Foto: Mostphotos/Vitanen

Av:

Harald Haave

Publisert:

23.11.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Vestfold og Telemark fylkeskommune setter mandag inn ekstra busser og samhandler med skolene i Tønsberg og Færder for å avvikle en mest mulig smittesikker skoleskyss. Det vil også brukes ekstra vektere på de mest trafikkerte rutene for å sørge for at de nye reglene for skoleskyss overholdes.

Før helgen  ble tilsvarende tiltak iverksatt i Horten kommune. I løpet av helgen har fylkeskommunens ansatte skaffet tilveie flere busser slik at man førstkommende mandag vil sette inn ekstra busser på følgende ruter i Tønsberg kommune:

 • Ekstra buss fra Åsgårdstrand 07.55 til Ringshaug skole 08.10(tirsdag til fredag)
 • Ekstra skolebuss fra Røråstoppen skole mandag, onsdag og torsdag i retning Linnestad-Ramnes

Samtidig arbeider Vestfold og Telemark fylkeskommune med at alle kommuner som er definert som sone 1 – rød sone – i Vestfold og Telemark vil få det samme tilbudet som Horten og Tønsberg kommune, men det vil ta noe tid å få skaffet tilveie og organisere innleie av ekstra busser og mannskap.

«Vi jobber på spreng med å skaffe tilveie busser, vektere og ikke minst organisere skoleskyssen i hele regionen. Det er et svært tidkrevende og komplisert arbeid, men vi vil sørge for at vi har en best mulig løsning i løpet av uka»

- fylkesrådmann Lisbeth Eek Svensson

Hun understreker at fylkeskommunen de siste dagene har hatt gode møter og dialog om gjennomførbare tiltak med kommuner, fylkesmann og kommuneleger i en krevende situasjon. De nye tiltakene vi iverksetter skjer i samhandling med alle berørte parter som har ett felles mål: Å gjøre vårt ytterste for å sørge for at elevene får en mest mulig smittesikker undervisning og at de fraktes til og fra skolene på en trygg måte, påpeker fylkesrådmann Lisbeth Eek Svensson.

Den nye ordningen gjelder for busser beregnet for skoleskyss.

 • Det skal ikke benyttes ståplasser
 • Elevene skal ha hvert sitt sete
 • Passasjerer kan sitte ved siden av hverandre skulder mot skulder
 • Skolene skal bidra til at elevene blir fordelt på skolebussene med riktig antall passasjerer
 • Det oppfordres til at man benytter de øremerkede skoleskyssbussene og ikke hoppe på de vanlige rutebussene. Dette for å utnytte kapasiteten på best mulig måte

Unngå rush hvis du ikke må

Helseministeren og Folkehelseinstituttet har gjentatte ganger påpekt at det er viktig å begrense antall mennesker som er tett sammen på offentlig transport.

Rådene fra nasjonale myndigheter er klare: 

 • Ikke reis hvis du er syk: Hvis du er syk eller mistenker at du er syk bør du ikke reise med offentlig kommunikasjon.
 • Er reisen nødvendig? Vurder nødvendigheten av å gjennomføre reisen.
 • Bruk sykkel og andre transportmidler: Overvei å sykle, gå eller å bruke andre transportmidler istedenfor å bruke offentlig kommunikasjon dersom det er mulig.
 • Unngå rush: Forsøk å legge reisen til et tidspunkt utenfor rushtiden for å redusere trengsel på offentlig kommunikasjon, på holdeplasser, i havner mv.

Punktene er hentet fra gjeldende veileder «Smittevern i kollektivtransport Smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk mv.) (covid-19)  

Smitte i skolene

Samtidig som det arbeides med nye tiltak for skoleskyss for videregående elever, og på barne- og ungdomstrinnet, opplever de videregående skolene i regionen at elever blir smittet av covid-19. Søndag kveld var situasjonen for nye smittede slik ved de videregående skolene:

Skien videregående

Vestfold og Telemark fylkeskommune er varslet at en elev i 2. stg ved Skien videregående skole har testet positivt for covid-19. Klassen er satt i karantene til 27. november.
Rektor har i samråd med kommunelegen besluttet at det gjennomføres opplæring via Teams på hele VG2-trinnet til og med onsdag slik at kommunen får gjennomført smittesporingsarbeidet.  Skien kommune rapporterer om stort trykk i smittesporingsarbeidet, noe som påvirker tempoet i smittesporingen. Skien videregående er fortsatt på gult nivå.

Kompetansebyggeren 

En elev på Kompetansebyggeren er konstatert smittet med Covid-19 nå. Eleven er bosatt i Holmestrand kommune. En klasse på transport og logistikk og en lærer er satt i karantene til 27. november.

Greveskogen

Til sammen 12 elever ved Greveskogen videregående skole har testet positivt på covid-19.  Tre av elevene er fra andre kommuner, ni fra Tønsberg. De nye tilfellene har allerede vært i karantene, så de går fra karantene til isolasjon. Dette berører ikke ansatte. Det er per nå smitte i 4 av 6 klasser.

I forrige uke ble det innført digital hjemmeundervisning for hele vg1 ST.

Mandag vil INN og 1SSA være tilbake på huset til ordinær opplæring etter at de er ferdige med sin karantene/isolasjon.

Vg1 ST skal fortsette med digital hjemmeundervisning også neste uke.