Smitteutvikling og nye tiltak ved de videregående skolene

Foto: Mostphotos/Wildmedia

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

22.03.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Smitten i Grenland har økt raskt de siste dagene og situasjonen er utfordrende i flere områder.

Etter ønske fra kommunene og anbefaling fra statsforvalteren, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, innførte regjeringen fredag kveld tiltaksnivå A for kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien. Tiltakene varer til og med tirsdag 6. april.

Randkommunene til disse kommunene vil de kommende dagene fortløpende vurdere situasjonen og eventuelt på kort varsel be regjeringen om tiltak under kapittel 5B.

Status ved skolene

Kommunelegene i Skien, Siljan, Porsgrunn og Bamble kommuner har orientert om at de videregående skolene i de fire kommunene følger rødt nivå i trafikklysmodellen fra mandag 22. mars.

  • Ved Bamble videregående skole ble fire elever bekreftet smittet søndag kveld. Alle ansatte på avdeling Grasmyr testes i samarbeid med kommunens smittevernteam. Bamble videregående skole, avdeling Grasmyr, gjennomfører som planlagt digital opplæring denne uken.

  • Ved Nome videregående skole er det i helgen bekreftet smitte ved begge skolens avdelinger. Som følge av en uoversiktlig situasjon, besluttet kommunelegen søndag kveld at alle elevene, både ved avdeling Lunde og Søve, får digital opplæring hele uke 12.

  • Ved Kragerø videregående skole ble flere elever bekreftet smittet fredag. Antallet elever og lærere i karantene er nå så høyt at det er besluttet å gjennomføre digital opplæring ved skolen siste uken før påske.

  • Ved Porsgrunn videregående skole gjennomføres det digital opplæring mandag for å omstille til rødt nivå de siste fire dagene før påske.

  • Ved Hjalmar Johansen og Skien videregående skoler gjennomføres det i hovedsak digital opplæring mandag og tirsdag.

  • Skogmo og Bamble videregående skoler følger planer for rødt nivå fra mandag 22. mars.

  • Ved Sandefjord videregående skole ble hele Vg1 studieforberedende sendt hjem fredag som følge av et nytt smittetilfelle. Planer for rødt nivå innebærer digital opplæring for disse elevene mandag og tirsdag. Skolen avventer resultater av prøvesvar før planene for resten av uken justeres.

  • Ved Thor Heyerdahl videregående skole ble en elev bekreftet smittet fredag. Skolen meldte inn 12 elever og fem ansatte til kommunens smittesporingsteam. Syv personer er satt i ventekarantene. Ytterligere 15 elever og 2 ansatte ble satt i ventekarantene søndag. Det er etter samtaler med kommuneoverlegen besluttet at skolen fortsetter på rødt nivå uken etter påske. Ny vurdering gjøres av beredskapsteamet i Larvik 7. april.

Særlig om situasjonen i Tønsberg

Kommunelegen i Tønsberg vurderer fortsatt at det ikke er smittevernfaglig grunn for å stenge noen av de videregående skolene i Tønsberg kommune. Så lenge smittevernfaglige eller driftsmessige hensyn ikke tilsier noe annet, fortsetter de videregående skolene i Tønsberg kommune på rødt nivå. Skolene har gode planer, som er noe justert for den økte risikoen den britiske mutanten gir.

For de øvrige videregående skolene i Vestfold og Telemark er situasjonen uforandret.