Opplæring ved de videregående skolene i uke 11

Foto: Dag G. Nordsveen

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

12.03.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Smitte, karantene og ventekarantene gjør situasjonen uoversiktlig og krevende ved flere av skolene i de tidligere Vestfold-kommunene.

Alle de tidligere Vestfold-kommunene vurderer at smittesituasjonen på skolene tilsier rødt tiltaksnivå i trafikklysmodellen. For Horten, Re, Greveskogen, Færder og Nøtterøy videregående skoler gjennomføres undervisningen på rødt nivå. Skolene sikrer særlig oppfølging av alle elever som trenger det. For elever  som er utplassert i ulike typer arbeidslivspraksis, bidrar skolene til at praksisen kan fortsette ved å gjennomføre teori-opplæring digitalt. For elever som kan nyttiggjøre seg digital opplæring, legges det til rette for det.

Thor Heyerdahl, Sandefjord, Sande og Holmestrand  videregående skoler følger skolenes ordinære planer for rødt nivå. Melsom videregående skole gjennomfører i hovedsak digital opplæring  i uke 11.

De øvrige videregående skolene i Vestfold og Telemark fylkeskommune er på gult nivå i trafikklysmodellen.

Smitteutviklingen

Fredag er smittesituasjonen ved de videregående skolene som følger:

  • Ved Sandefjord videregående skole er 20 elever og 19 ansatte torsdag satt i ventekarantene.
  • Ved Greveskogen videregående skole har ytterligere en elev testet positivt for korona. Karantenetiden for elevene og de ansatte utvides med en dag.
  • Ved Thor Heyerdahl videregående skole er flere elever fortsatt i ventekarantene.
  • Horten videregående skole fikk bekreftet smitte hos en elev torsdag kveld. Det innebærer at 15 elever og tre ansatte er satt i karantene.