Oppdatert informasjon om smitte og tiltak ved videregående skoler

Foto: Mostphotos/Wildmedia

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

18.03.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Alle de seks tidligere Vestfold-kommunene fortsetter med regionale tiltak på særlig høyt nivå etter covid-19-forskriften.

Tett dialog med kommuneleger og kommunal smittevernmyndighet er førende for de tiltakene som gjennomføreres ved de videregående skolene og fylkeskommunes øvrige virksomheter.

Smittesituasjonen i Tønsberg er uoversiktlig og krevende med økende smitte. Kommunen rapporterer om et reproduksjonstall på 1,7, og tallet er stigende. Både nasjonal smittestatistikk og meldinger om smitte ved skolene tyder på at smitten nå sprer seg flere steder i fylket.

 • Ved Nome videregående skole avdeling Søve er alle Vg2-elever satt i ventekarantene. Tiltaket omfatter også 17 lærere.  
 • Ved Kragerø videregående skole er 210 elever og et stort antall lærere satt i ventekarantene. Prøvesvar vil foreligge i løpet av fredagen. Skolen organiserer digital opplæring for alle elever i ventekarantene.
 • En elev ved Re videregående skole er bekreftet smittet. Eleven har hatt digital hjemmeskole denne og forrige uke. Driften ved skolen er derfor ikke berørt.
 • Ved Bamble videregående skole, avdeling Grasmyr, ble torsdag morgen 207 elever og 24 lærere satt i karantene. Smittesporing pågår, og skolen gjennomfører digital opplæring på avdeling Grasmyr ut uka.

Tiltak på skolene

 • Horten videregående skole gjennomfører heldigital opplæring frem til påskeferien.
 • Tønsberg kommune vurderer at det til tross for høyt smittenivå, fortsatt ikke er grunnlag for å stenge de videregående skolene i kommunen nå. Kommunen har varslet at skolene i Tønsberg skal drive på rødt nivå til og med 31. mars.  Det innebærer at Re, Greveskogen og Færder videregående skoler er på rødt nivå i denne perioden.
 • Nøtterøy videregående skole gjennomfører opplæring på rødt tiltaksnivå i uke 12.
 • Thor Heyerdahl, Sandefjord, Sande og Holmestrand  videregående skoler følger skolenes planer for rødt nivå i uke 12.
 • Melsom videregående skole gjennomfører digital opplæring frem til påske.
 • De øvrige videregående skolene er på gult nivå. Dette kan raskt endres på bakgrunn av smitteutviklingen og den enkelte kommunes vurderinger.
 • For voksenopplæringen i kommuner på tiltaksnivå 5A, gjelder fortsatt digital opplæring.
 • Aktiviteten ved SMI og Oppfølgingstjenesten i kommuner på rødt nivå, følger planer for rødt tiltaksnivå.

Tiltak første uken etter påske

Fylkeskommunen vil innen torsdag 25. mars avklare hvilket tiltaksnivå som vil gjelde for skolene første uken etter påske.