Smitteutvikling, tiltak og massetesting ved videregående skoler

Foto: Mostphotos/Wildmedia

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

19.05.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Flere videregående skoler viderefører rødt tiltaksnivå ut denne uken, og massetesting av elever er i gang.

En elev ved Greveskogen videregående skole er bekreftet smittet. Eleven var ikke på skolen i går, og dette tilfellet får derfor ingen konsekvenser for aktiviteten ved skolen.

Tiltaksnivået ved de videregående skolene

  • Kommunelegen i Skien har besluttet å forlenge rødt nivå i trafikklysmodellen ut uke 20, til og med fredag 21. mai. Kommunen vil gjøre en ny vurdering innen utgangen av uke 20, slik at skolene vet hvilket nivå de skal starte opp på tirsdag 25.mai.
  • Porsgrunn videregående skole er på rødt nivå ut denne uken, til og med fredag 21.mai.
  • Bamble videregående skole er på rødt nivå til og med fredag 28. mai.
  • Bø videregående skole er på rødt nivå til og med søndag 30. mai.
  • Holmestrand og Sande videregående skoler er på rødt nivå til og med 28.mai.

De øvrige videregående skolene i fylket er på gult nivå.  

Massetesting av elever

Det gjennomføres massetesting av elever i videregående skole denne uken. Kommunene har varslet tester ved Skien, Hjalmar Johansen, Skogmo, Greveskogen, Re, Bø og Thor Heyerdahl videregående skoler.