Snart frist for å søke Regionale forskningsfond

Nytt styre for Regionale forskningsfond Vestfold og Telemark for 2020-2023: Kjell Skjeggerud, Eva Nilssen, Kristine Nore (nestleder), Halvard Vike (vara), Terje Kirkeng, Sven Tore Løkslid (styreleder), Truls Vasvik (vara), Marit Synnøve Hoven (vara), Jan Birger Løken og Knut Anvik (vara) Foto: Heidi Jønholt

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

27.08.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Regionale forskningsfond Vestfold og Telemark utlyser 4 millioner kroner til kvalifiseringsstøtte med søknadsfrist 1. september og 1. november. Næringsliv, offentlig sektor og FoU-institusjoner i regionen kan søke.

Kvalifiseringsprosjekter skal utvikle forskningsprosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra Regionale forskningsfond Vestfold og Telemark (RFF Vestfold og Telemark) eller til andre relevante ordninger.

Les mer om støtteordningen og hvordan du søker på nettsiden til Regionale forskningsfond Vestfold og Telemark.

Seinere i høst blir det også lyst ut midler til regionale innovasjonsprosjekter innenfor satsingsområdet verdiskaping gjennom grønn omstilling. Utlysningen er åpen for bedrifter og kommunal sektor. 

Søknadsfristen til disse midlene blir i november/desember avhengig av hva som blir fastsatt for de regionale forskningsfondene. Utlysningen kommer i september på forskningsfondets nettside.

Nye fondsregioner fra 2020

I forbindelse med regionreformen skjedde det endringer med de regionale forskningsfondene i Norge. Fra 1. januar 2020 økte antallet regionale forskningsfondene fra 7 til 11, og fondene følger de nye fylkesgrensene. Det betydde at de gamle fondene slik vi kjente dem, ble delt opp i mindre enheter. 

Dette innebar også endringer for Oslofjordfondet som ble delt i to, ett for Vestfold og Telemark og ett Viken. Les mer om endringen i denne nyhetsartikkelen. 

Spørsmål om Regionale forskningsfond Vestfold og Telemark kan rettes til sekretariatet. Her finner du kontaktinformasjon

Om RFF Vestfold og Telemark

Regionale forskningsfond Vestfold og Telemark (RFF) finansierer prosjekter som bidrar til å løse utfordringer i regionen og som er til nytte for bedrifter og offentlig sektor.

Målet er å skape vekst og nye muligheter gjennom forskning og utvikling på disse fem områdene: 

  • Verdiskaping gjennom grønn omstilling
  • Helse og omsorg
  • Velferd, utdanning og oppvekst
  • Teknologi
  • By-, steds- og regionutvikling