Snart er det prosjektoppstart i Reipbanegata

Arbeidet med Reipbanegata starter i uke 32. Foto: Vestfold og Telemark fylkeskommune/Freddy S. Fagerheim

Av:

Freddy S. Fagerheim

Publisert:

02.07.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Reipbanegata i Larvik skal gjennom en omfattende oppgradering både over og under bakken. Oppstarten er planlagt til uke 32, og når gata stenges, blir det omkjøringer i lengre tid. Når det går mot vår igjen, skal vi etter planen være ferdig. 

Reipbanegata starter ved Storgata og går opp mot Frankendalsveien, og det er nedre del av gata som nå skal gjennom en omfattende oppgradering.

  
Samtidig som fylkeskommunen skal legge bedre til rette for syklende og gående i gata, skal Larvik kommune oppgradere og bytte ut vann- og avløpssystemet. Derfor kommer det til å bli mye graving opp og ned i Reipbanegata i de neste månedene. 

Flere runder  

Arbeidet kommer til å starte nederst i Reipbanegata, og så skal det jobbes oppover mot Frankendalen. For å sikre så god og stabil vanntilførsel som mulig i hele anleggsperioden kan ikke alt av rør byttes ut på en gang. Derfor vil det bli gravd tre–fire meter dypt på samme sted i flere omganger. Først skal det legges nye rør oppover gata, og når det er gjort, startes det på nytt for å fjerne de gamle rørene. Og alt må skje bit for bit, og det vil derfor bli gjennomført gravearbeider på samme sted minst to ganger.

Omkjøringer og stenginger

Arbeidet er planlagt å være ferdig til sommeren neste år, og med så omfattende gravearbeider er vi nødt til å stenge for gjennomgangstrafikk. Omkjøringsveier og gang- og sykkelstier vil bli merket og skiltet før arbeidet starter. Vi ber alle som ferdes i området om å være oppmerksomme på skilting og omkjøringer og ikke minst vise hensyn til dem som skal gjøre denne jobben for innbyggerne i Larvik. Det er Vestfold og Telemark fylkeskommune som er ansvarlige for prosjektet, og sammen med Larvik-entreprenør H&K Sandnes ser vi frem til å overlevere en nyrenovert gate med fortau og sykkelfelt oppe på bakken, i tillegg til et oppgradert og nytt vann- og avløpssystem under bakken. 

Informasjon:
Videre utover i prosjektet vil det bli lagt ut oppdatert informasjon på fylkeskommunens hjemmesider for dette prosjektet.

Kontakter på prosjektet:

Truls Jacobsen, byggeleder:
truls.jacobsen@vtfk.no Tlf: 482 11 866


Freddy S. Fagerheim, kommunikasjonsrådgiver:
freddy.samson.fagerheim@vtfk.no Tlf: 957 01 869