Søk om tilskudd til å bevare kulturminner

Det kulturhistoriske Reidvintunet i Holmestrand er blant de som tidligere har fått innvilget tilskudd fra fylkeskommunen.

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

09.09.2020

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Eier du et verneverdig kulturminne og trenger tilskudd til å ta vare på det? Da kan du søke fylkeskommunen om midler til nettopp det, innen 1. oktober.

Hvert år deler fylkeskommunen ut penger til antikvarisk riktig istandsetting av verneverdige bygg, med mål om å bidra til å bevare den fysiske kulturarven i Vestfold og Telemark. Det kan gis støtte til konkrete utbedrings-, tilbakeførings- og restaureringstiltak av alle typer.

Alle eiere av kulturminner kan søke

Alle typer verneverdige kulturminner fra tiden etter 1650 i privat eie eller drift, og som ikke er fredet gjennom kulturminneloven, kan søke om tilskudd. Alle eiere eller brukere av verneverdige kulturminner kan søke om tilskudd, herunder privatperson, en stiftelse eller styret i en forening/sameie. Blant forutsetningene for å få innvilget tilskudd er at det brukes historisk riktige materialer, og at det prioriteres gjenbruk og restaurering av originale bygningsdeler der det er mulig. Kulturminner prioritert i fylkeskommunale og kommunale planer for kulturminneområdet prioriteres.

Søknadsfrist 1. oktober

En av de som tidligere har fått tilskudd til å bevare et verneverdig kulturminne er Reidvintunet i Holmestrand, hvor frivillige har bygget opp flere bygg med tilknytning til den gamle Hvittingfossbanen. På tunet i Hillestad i Holmestrand står gamle Ramnes stasjon, et toalettbygg og en vognstall. For noen år siden fikk de tak i en av Narvesens gamle kiosker, som sannsynligvis sto på Larvik stasjon. Den var nesten ugjenkjennelig, men har nå blitt restaurert etter alle kunstens regler med tilskudd fra Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Tilskudd kan benyttes både til utvendige og innvendige arbeider, planlegging og arbeidsledelse. Søknadsfristen for årets tilskudd er 1. oktober, og det søkes digitalt på fylkeskommunens nettside, følg lenken under.

 

Mer informasjon om tilskudd til verneverdige kulturminner