Søknad om tilskudd til å bevare verneverdige kulturminner

hus med stillaser
Øvre Åsenvei i Sandefjord Foto: Arild Braa Nordli

Publisert:

19.06.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Eier du et verneverdig kulturminne og trenger tilskudd til å ta vare på det? Da kan du søke på vår tilskuddsordning

Tilskuddet er ment å dekke en del av utgiftene hvor en anbefalt antikvarisk løsning er dyrere enn standardutførelse. Du kan lese mer og søke her:

Tilskudd til verneverdige kulturminner

Søknadsfristen er 1.september

Prosess tak Øvre Åsenvei bilde 2 kopi.jpgEierne av Villa Holmboe i Sandefjord fikk tilskudd til omlegging at tak med tilbakeføring til opprinnelig takstein. Her ser vi de er godt i gang med arbeidet.

Gratis befaring

Visste du at det er mulig å få en gratis førstegangsbefaring fra Bygningsverntjenesten Vestfold og Telemark? Det er en rådgivningstjeneste for eiere av eldre, verneverdige hus og anlegg i Vestfold og Telemark. Les mer på våre nettsider

Her kan du se en liten film om hvordan en befaring gjennomføres.