Søk om tilskudd til huset ditt!

Badehus på en brygge
Strømbadet i Sandefjord

Av:

Rune Nordseter

Publisert:

14.09.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Hvis du har et verneverdig men ikke fredet hus, kan fylkeskommunen hjelpe deg med støtte til istandsetting og tilbakeføring.

Alle private eiere kan søke om tilskudd, under forutsetning av at det brukes historisk riktige materialer, og gjenbruk og restaurering av originale bygningsdeler der det er mulig.

Du kan lese mer og søke her: Tilskudd til verneverdige kulturminner

Søknadsfristen er 1.oktober 2021.

241430126_6308050935902309_3530163077887830324_n.jpg

En av de som har fått støtte er Ulabrand båtforening, som eier det gamle Strømbadet i Sandefjord. Foreningen har eid badeanlegget siden 1930-tallet, og de er i gang med å sette i stand taket. De har allerede utbedret gulvene, med forsterkning av bjelkelag og bæresystem.

På sikt skal vinduene, dørene og veggene restaureres, hvor en stor del av dette er originale bygningsdeler.Strømbadet ble oppført i 1869 og ble brukt i forbindelse med Sandefjord bad like ved. Bygningen inneholdt 14 omkledningsrom og to atskilte svømmebasseng, ett for damer og ett for herrer.

På 1960 og 1970-tallet var bygningen truet av rivning, men i 1974 ble det bestemt at bygningen skulle bevares og restaureres, med tilskudd av kommunale midler. I dag settes bygningen i stand både med fylkeskommunale midler og midler fra Kulturminnefondet.

241062148_6308112169229519_8565009374111713796_n.jpg