Søk oss om tilskudd til internasjonale kulturprosjekter

Mennesker som holder en globus
Foto: Getty/franckreporter

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

04.07.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Vi lyser nå ut en ny tilskuddordning som skal bidra til realisering av internasjonale prosjekter innenfor kulturfeltet. Søknadspotten er kr. 250 000, og kommuner og kulturaktører kan søke.

Med denne nye tilskuddsordningen for internasjonale prosjekter ønsker fylkeskommunen å bidra til internasjonal kunnskapsproduksjon og kulturutveksling, gjennom å stimulere til prosjektsamarbeid på tvers av landegrenser innenfor kulturfeltet. 

Inviterer til inspirasjonsdag

Økt internasjonalt samarbeid for å styrke det regionale kulturtilbudet, er et av satsingsområdene i Vestfold og Telemark fylkeskommunes kulturstrategi. 

1. september setter vi dette på agendaen, når vi inviterer til inspirasjonsdag på Sliperiet i Larvik fra kl. 10-15. Her vil vi informere om tilskuddsordningen, og legge til rette for erfaringsdeling fra internasjonale kulturprosjekter. Påmeldingsinformasjon kommer i våre kanaler i midten av august. 

Behandler søknader fortløpende

Det er kommuner og profesjonelle kulturaktører i Vestfold og Telemark som kan søke. Det kan søkes om tilskudd til utvikling av internasjonale prosjekter, nettverksbygging, partnersøk eller egenandel til deltagelse i programmer som bidrar til å realisere målsettingene beskrevet i fylkets kulturstrategi.

Søknadene behandles fortløpende av hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett, og det er ingen søknadsfrist.

Les mer om tilskuddsordningen for internasjonale prosjekter og søk her