Søk om tilskudd til trafikksikkerhetsarbeid

Tid for sykkelprøve Foto: Vestfold fylkeskommune

Av:

Tania Ripoll

Publisert:

11.11.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Fem millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak i fylket.

Trafikksikkerhetsutvalget i Vestfold og Telemark fylkeskommune tildeler 5  millioner kroner til ulike trafikksikkerhetsprosjekter i fylket.  Nå er det mulig å søke om disse midlene. 

Tilskudd til ikke-fysiske tiltak

Prioriterte tiltak bør støtte opp om Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg, ATP Telemark, og Trafikksikkerhetsplanen for Vestfold. Tiltakene bør derfor være av ikke-fysisk eller holdningsskapende art. Det vil være en fordel om tiltakene kan være gyldige for hele det nye fylket.

For en oversikt over tiltak som fikk støtte i 2020, se Trafikksikkerhetsutvalgets aktivitetsplan

Søknadsfrist 2. desember

Søknadsfrist er  2. desember 2020.
Søknader sendes til post@vtfk.no. Merk søknaden «Aktivitetsplan 2021».

For spørsmål, kontakt Henriette Auensen