Søk oss om kunstnerstipend og tilskudd til kunstproduksjon

Bilde av Fargespill Larvik
Inkluderingsprosjektet "Fargespill Larvik" var blant aktørene som ble tildelt tilskuddsmidler fra fylkeskommunen i 2021 Foto: Frank Tindvik

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

14.02.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Vi skal dele ut produksjonsstøtte til kunst og kunstnerstipender, og håper på mange søkere fra hele fylket. Søknadsfristen er 15. mars.

I vår kulturstrategi har vi tatt mål av oss å være et kulturfylke med stor K, og vi har derfor flere tilskudds- og stipendordninger som skal bidra til å styre kunst- og kulturlivet i vår region. Når skal kunstnerstipendene for 2022 deles ut, og tilskudd til kunstproduksjon - som deles ut to ganger i året.

5 kunstnerstipender

Aktuelle kandidater for kunstnerstipendet er profesjonelle utøvere som har sitt virke i fylket. Rammen er på 250 000 kroner, fordelt på 5 stipender. Både profesjonelle og nyutdannede kunstnere kan søke, til kompetanse- og utviklingstiltak som studieturer, reiser, kurs og kunstnerisk utforsking.

- Vårt mål med denne stipendordningen er å bidra til at profesjonelle kunstnere i fylket vårt skal ha mulighet til videreutvikling og kompetanseheving. Det er stor bredde og et høyt nivå i kunst- og kulturfeltet i Vestfold og Telemark, det gjenspeiler seg også i søkerlistene på kunstnerstipendene våre hvert eneste år, sier Maja Foss Five, leder for hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.

Søknadsfristen er altså 15. mars. 

Kunst- og kulturopplevelser til innbyggerne

Tilskuddsordningen for kunstproduksjon skal bidra til å stimulere til utvikling av kunst- og kulturprosjekter av høy kunstnerisk kvalitet, som når flere mennesker.

- Kunst- og kulturfeltet lider fortsatt som følge av koronapandemien, og det er viktig at vi som samfunn bidrar til å få aktiviteten i gang igjen. Kunst- og kulturopplevelser betyr mye i folks liv og hverdag. Vi er glade for å kunne bidra med en tilskuddsordning som skal stimulere til nye kunst- og kulturproduksjoner, til glede og verdi for innbyggerne. Nå håper vi søknadene renner inn, sier Foss Five.

Hovedutvalgsleder Maja Foss Five håper på mange gode søknader til kunstnerstipender og tilskudd til kunstproduksjon

Det er profesjonelle kunstnere og ensembler som kan søke om tilskudd til kunstproduksjon, og det kan søkes to ganger i året. For denne søknadsrunden er også fristen 15. mars.

Mer informasjon og søknadsskjema for kunstnerstipend her

Mer informasjon og søknadsskjema for tilskudd til kunstproduksjon her

 

Yvonne Pleym
Rådgiver kultur, idrett og friluftsliv