Søk oss om tilskudd til idrettsarrangement og regionale anlegg

Bilde av orienteringsløper i skogen
I 2021 ble Porsgrunn orienteringslag tildelt 150 000 kroner fra fylkeskommunen til å gjennomføre NM-uka i orientering. Her tre, små frivillige som sørget for at publikum fikk påfyll av energi underveis. F.v: Vilma Holte Fjeldstad, Kaja Holte Fjeldstad og Ingrid Aarhus Kinn Foto: Jon Skriubakken

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

03.02.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Nå kan kommuner, idretts- og friluftsorganisasjoner i Vestfold og Telemark søke fylkeskommunen om tilskudd til idrettsarrangementer og regionale idrettsanlegg i 2022.

Vestfold og Telemark fylkeskommune håper på mange gode søknader når det nå skal deles ut 2,63 millioner kroner til idrettsarrangementer og regionale idrettsanlegg i fylket. Søknadsfristen er 15. mars, og det er ingen nedre eller øvre grense for søknadssum. Lenker til søknadsskjemaer finnes nederst i denne saken. 

Ønsker flere idrettsarrangementer

Regionale, nasjonale og internasjonale idrettsarrangementer og mesterskap, som NM, EM, Europa-cup, VM, verdenscup og internasjonale stevner er viktig for å bygge Vestfold og Telemark som idretts- og arrangementsfylke.  

- Vi ønsker å bidra til at det arrangeres flere slike i vårt fylke. Vi ønsker også søknader til planlegging av regionale idrettsanlegg som kan brukes av innbyggere på tvers av kommunegrenser, men som det ikke nødvendigvis er behov for i hver eneste kommune, sier Maja Foss Five, leder for hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.

Av tilskuddsordningens totale ramme skal 1,63 million kroner fordeles til idrettsarrangement, mens 1 million kroner skal fordeles til regionale og/eller interkommunale idrettsanlegg.  I 2021 kom det inn til sammen 71 søknader, hvor av 27 av disse fikk tildelt midler.

Une Holtermann fra arrangørklubben i aksjon under NM-uka i orientering, hun tok 2 medaljer under mesterskapet.

Satser på «grønnere» idrettsarrangementer

Tilskuddsmidlene til idrettsarrangementer skal gi støtte til både planlegging og gjennomføring.

- Vi håper på mange gode søknader fra hele fylket. Idrettsarrangementer er noe som begeistrer og mange ønsker å ta del i. I tillegg har vi har mange dyktige arrangører i Vestfold og Telemark, som sørger for en profesjonell gjennomføring, sier Foss Five,

 En viktig betingelse for tilskudd er at arrangementene er så bærekraftige og miljøvennlige som mulig. Det innebærer at arrangør bør gjennomføre miljøtiltak ved innkjøp, matservering, avfallshåndtering, transport, energibruk, informasjon og kommunikasjon.

– Vi jobber for en «grønnere» profil på arrangementene i fylket vårt, forteller hovedutvalgslederen.

Prioriterer bærekraftige flerbruksanlegg

For nye regionale idrettsanlegg, kan det søkes om støtte til hele planleggingsfasen: Mulighetsstudie, forstudie og forprosjekt. Anlegg med interkommunalt potensiale, som legger til rette for flerbruk, bidrar til by - og stedsutvikling og har innovative og bærekraftige løsninger for tomtevalg, utforming, levetidsplanlegging, energieffektivitet og materialvalg, vil bli prioritert.

- Det er viktig med grundige medvirkningsprosesser, utredninger og behovsvurderinger på et tidlig stadium i planleggingen av så store idrettsanlegg. Vi ønsker at tilskuddsordningen skal bidra til å få fram gode anleggsprosjekt som senere kan realiseres med tilskudd over den ordinære spillemiddelordningen, avslutter hovedutvalgsleder Maja Foss Five.

Søk digitalt via skjema på disse sidene:

Tilskudd til idrettsarrangement

Tilskudd til regionale idrettsanlegg