Søk oss om tilskudd til idrettsarrangement og regionale anlegg

Tre seilere i aksjon på havet
Seilere i aksjon under NM-veka 2022 i Skien Foto: Trond Teigen

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

23.01.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Nå kan kommuner, idretts- og friluftsorganisasjoner i Vestfold og Telemark søke fylkeskommunen om tilskudd til idrettsarrangementer og regionale idrettsanlegg i 2023.

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal i år som i fjor, dele ut totalt 2,63 millioner for å stimulere til flere idrettsarrangementer og regionale anlegg i fylket. Søknadsfristen er 15. mars. 

Ønsker flere idrettsarrangementer

Regionale, nasjonale og internasjonale idrettsarrangementer, som Norgescup, NM, EM, VM og verdenscup er viktig for å bygge Vestfold og Telemark som idretts- og arrangementsfylke.  

- Vi vil å bidra til flere slike arrangementer. Vi ønsker også søknader til planlegging av regionale idrettsanlegg som kan brukes av innbyggere på tvers av kommunegrenser, men som det ikke er behov for i hver kommune, sier Maja Foss Five, leder for hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.

Av tilskuddsordningens totale ramme skal 1,63 million kroner fordeles til idrettsarrangement, mens 1 million kroner skal fordeles til regionale og interkommunale idrettsanlegg. 

Begeistrer og samler mange

Tilskuddsmidlene til idrettsarrangementer kan gå til både planlegging og gjennomføring.

«- Vi håper på mange gode søknader. Idrettsarrangementer begeistrer og samler mange mennesker. Vi har mange dyktige arrangører i vårt fylke, som sørger for en profesjonell gjennomføring og en god opplevelse for publikum.»

- Maja Foss Five

En viktig betingelse for tilskudd er at arrangementene er så bærekraftige som mulig. Det innebærer at arrangør bør gjennomføre miljøtiltak ved innkjøp, matservering, avfallshåndtering, transport, energibruk og kommunikasjon.

– Vi jobber for en grønnere profil på alle arrangementer i fylket vårt, forteller hovedutvalgslederen.

Prioriterer bærekraftige flerbruksanlegg

For nye regionale idrettsanlegg, kan det søkes om støtte til hele planleggingsfasen: Mulighetsstudie, forstudie og forprosjekt. Anlegg med interkommunalt potensiale, som legger til rette for flerbruk, bidrar til by - og stedsutvikling og har innovative og bærekraftige løsninger for tomtevalg, utforming, levetidsplanlegging, energieffektivitet og materialvalg, vil bli prioritert.

- Det er viktig med grundige medvirkningsprosesser, utredninger og behovsvurderinger i planleggingen av store idrettsanlegg. Vi ønsker at tilskuddsordningen skal være med på å igangsette gode og bærekraftige anleggsprosjekt som senere kan realiseres med tilskudd over den nasjonale spillemiddelordningen, avslutter hovedutvalgsleder Maja Foss Five.

Det er ingen nedre eller øvre grense for søknadssum på noen av tilskuddsordningene. 

Søk digitalt via skjema på disse sidene:

Tilskudd til idrettsarrangement

Tilskudd til regionale idrettsanlegg