Søk på fylkeskommunens toppidretts- og kunstnerstipend

Løper Simen Halle Haugen (startnummer 2709) fikk fylkeskommunalt toppidrettsstipend i 2019.

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

24.02.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Fylkeskommunen skal dele ut 570 000 kroner i stipender til toppidrettsutøvere og kunstnere i Vestfold og Telemark i 2020. Søknadsfristen er allerede 15. mars.

Arbeidet med å samordne stipendordningene fra de to tidligere fylkene er nå i mål, og den nye fylkeskommunen håper på mange kvalifiserte søkere til årets toppidrettsstipend og kunstnerstipend.

Talentutvikling

Hele 570 000 kroner skal nå deles ut til talenter fra Vestfold og Telemark. Det er en økning sammenliknet med hva de to tidligere fylkene delte ut samlet sett.

- Med disse stipendene ønsker vi å bidra til talentutvikling. Vi ønsker å bidra til å bygge Vestfold og Telemark som et idrettsfylke hvor utøvere opplever gode rammer for satsing, og til at profesjonelle kunstnere i fylket vårt skal ha mulighet til videreutvikling og kompetanseheving, sier Maja Foss Five, leder i hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.

Toppidrettsstipendet er innrettet mot unge utøvere, og aktuelle kandidater må være mellom 16-23 år. I tillegg må de være fra Vestfold og Telemark, og ha et høyt internasjonalt nivå. Aktuelle kandidater for kunstnerstipendet er profesjonelle utøvere som har sitt virke i fylket.

Økt satsing

Fylkeskommunen har satt av en årlig ramme på 320 000 kroner til toppidrettsstipend, som skal fordeles på inntil 8 stipend på 40 000 kroner. Det er en økning på 45 000 kroner sammenliknet med hva de to tidligere fylkene hadde. Rammen for kunstnerstipendet er på 250 000 kroner, og skal fordeles på 5 stipender.

- Jeg håper mange av våre talenter rundt omkring i hele fylket nå hiver seg rundt og søker, selv om søknadsfristen i år kommer litt brått på. Alle søknader vil bli nøye vurdert, forsikrer Foss Five.


Mer informasjon om toppidrettsstipend 

Mer informasjon om kunsterstipend 

Alle søknader sendes elektronisk via elektronisk søknadsskjema her